Yüksek Miyoplarda Retinal Sinir Lifi Tabakası Kalınlığı ile Aksiyel Uzunluk ve Sferik Ekivalan Arasındaki İlişki Correlation of Spherical Equivalent and Axial Length with Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in High Myopics


Creative Commons License

Ceylan E., Özer M. D. , Yılmaz Y. C. , Tanyıldız B., Aksu N.

Glokom Katarakt, cilt.10, ss.204-208, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 10
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Glokom Katarakt
  • Sayfa Sayıları: ss.204-208

Özet

Amaç: Yüksek miyop hastalarında, retina sinir lifi tabakası (RNFL) kalınlığı değerlerinin belirlenmesi ve RNFL ile aksiyel uzunluk ve sferik ekivalan arasındaki ilişkiyi belirlemek. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yüksek miyopu olan 14 hastanın 21 gözü (kırma kusuru ≥6 dioptri ya da  axial uzunluğu ≥26 mm olan hastalar) ve 12 sağlıklı gönüllünün 20 gözü dahil edildi.Retina sinir lifi tabakası kalınlıkları sırasıyla superior, inferior, temporal, nazal kadranlardan  spektral domain optik koherens tomografi ile ölçüldü. Ortalama RNFL kalınlıkları kaydedildi. İstatistiksel analiz uygulandı. Aksiyel uzunluk ile ilişkili oküler magnifikasyon etkisinin düzeltilmesi için Litmann formülü kullanıldı. Bulgular: Yüksek miyopi grubunun ortalama yaşı  39.8±6.4 yıl (28-58 yıl aralığında) ve ortalama aksiyal uzunluğu 29.3±2.3 mm (26 ile 32 mm aralığında) idi. Yüksek miyop gözlerde RNFL kalınlıkları superior, inferior, temporal ve nazal kadranlarda sırasıyla 116.7±5.1 µm, 115.4±5.3 µm, 80.1±12.4 µm and 68.3±8.5 µm olarak ölçüldü. Ortalama RNFL kalınlığı yüksek miyop grubunda 97.8±6.4 µm, kontrol grubunda ise 114.3±5.7 µm idi. RNFL kalınlıklarının yüksek miyop grubunda, emetrop olan kontrol grubuna göre daha ince olduğu izlendi (p<.001). Ortalama RNFL kalınlığının, aksiyel uzunluk ve sferik ekivalan arttıkça azaldığı izlendi. Sonuç: Miyopinin derecesi ile RNFL kalınlık değerlerinde değişiklik olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle glokoma bağlı hasar araştırılırken özellikle yüksek miyop hastalarında bu değişiklikler göz önünde bulundurulmalıdır.