Kalite Yönetim Sistemleri İle İç Kontrol Sistemi Arasındaki Etkileşimin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

Kara M., ERKUŞ H.

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science (Sobider), vol.1, no.32, pp.176-194, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

With this study, the efficiency of the businesses having and without quality
management system in internal control was investigated and a survey study was
carried out for this purpose. The questionnaire was applied to 275 businesses in
Malatya and Van. The answers to the questionnaires were evaluated by using SPSS
package program. The interaction between the five components of the internal
control and the non-owner businesses with the quality management system
certificate and the businesses having the quality management system certificate
have been determined to have more effective internal control systems than the
businesses that do not have a quality management system certificate.

Bu çalışma ile kalite yönetim sistemi belgesine sahip olan ve sahip olmayan
işletmelerin iç kontrolde ne kadar etkin olduğu araştırılmış ve bu amaçla
işletmelere anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışması Malatya ve Van ilinde
bulunan 275 işletmeye uygulanarak çalışmada kullanılacak veriler elde edilmiştir.
Anketlere verilen cevaplar SPSS paket programından yararlanılarak
değerlendirilmiştir. Yapılan analizler ile kalite yönetim sistemi belgesine sahip olan
ve sahip olmayan işletmeler ile iç kontrolün beş bileşeni arasındaki etkileşim
incelenmiş ve kalite yönetim sistemi belgesine sahip olan işletmeler, kalite yönetim
sistemi belgesine sahip olmayan işletmelere oranla iç kontrol sistemleri daha etkin
olduğu tespit edilmiştir.