Edible Macrofungi of Oltu and Narman (Erzurum) Districts


Creative Commons License

Sadullahoğlu C., Uzun Y., Kesici S.

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.39-52, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Mushrooms, which have an important place in human nutrition since prehistoric times, are an ideal food source

because they have a very high protein content and contain all essential amino acids. In parallel with the increasing

world population, the need for food continues to increase. Considering the food shortage that is likely to be

experienced in the coming years, edible macrofungi, which are among the alternative food sources, have an

important place. As a result of the study, a total of 64 edible macrofungi species were identified in the research

region, 9 of which belong to Ascomycota and 55 to Basidiomycota divisions. The habitat and localities of the identified species are given. With the ethnomicological researches carried out during the field studies, the common

names of the species and their usage situations were tried to be determined. 

Tarih öncesi zamanlardan beri insan beslenmesinde önemli bir yer edinen mantarlar oldukça yüksek bir protein

içeriğine sahip olması ve tüm temel amino asitleri içermelerinden dolayı ideal bir besin kaynağıdır . Her geçen gün

artan dünya nüfusuna paralel olarak insanların besin ihtiyacı da artmaya devam etmektedir. Gelecek yıllarda

yaşanması muhtemel olan besin sıkıntısı düşünüldüğünde alternatif besin kaynakları arasında yer alan yenen

makromantarlar önemli bir yer edinmektedir. Çalışma sonucunda, araştırma yöresinde 9’u Ascomycota ve 55’i

Basidiomycota bölümlerine ait toplam 64 yenen makromantar türü tespit edilmiştir. Tespit edilen türlere ait habitat ve

il sınırları içerisindeki lokaliteleri verilmiştir. Arazi çalışmaları esnasında yapılan etnomikolojik araştırmalarla türlerin

halk arasındaki bilinen isimleri ve kullanım durumları da tespit edilmeye çalışılmıştır.