Zeydî İmam Kâsım b. İbrahim er-Ressî'ye (246/860) Göre Şiî Fırkaların Tasnifi


Keskin M.

e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.13, pp.33-47, 2015 (Peer-Reviewed Journal)