INVESTIGATION OF Mespılus germenıca L. PLANT’S VARIOUS EXTRACTS EFFECTS ON MCF-7 BREAST CANCER CELL LINE.


Görmez G., Yüksek V.

AL-FARABI 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES, Erzurum, Turkey, 19 August - 21 September 2022, pp.106

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.106
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Ülkemizde muşmula adıyla bilinen Mespilus germanica L. bitkisi, Rosaceae familyasına ait olup, çoğunlukla kayalıklarda yetişen bir bitkidir. Ülkemizde özellikle kuzey-batı Anadolu ve Marmara bölgelerinde yetişmektedir. Halk arasında meyve olarak tüketildiği gibi, enterit kabızlık tedavisinde, idrar söktürücü, böbrek ve mesane taşlarının tedavisinde de kullanılmaktadır. Muşmula bitkisinin tedavi edici, zengin mineral ve polifenol içeriğine rağmen, kanser hücre hatları üzerine etkisi ile ilgili herhangi bir çalışma mevcut değildir. Bu çalışmanın amacı Mespilus germenica L., bitkisinin farklı aylarda toplanan yapraklarından ve meyvesinden farklı çözücülerle elde edilen ekstraktlarının MCF-7 meme kanseri hücre hattı üzerine etkisinin araştırılmasıdır.Bitkinin Temmuz ve Ekim aylarında toplanan yaprakları ve kasım ayında toplanan meyveleri, liyofilize edildikten sonra etanol, metanol ve su ile ayrı ayrı ekstre edildi. Ekstraksiyon sonrası çözücünün toksik etkisinden arındırılması için evapore edildi. Elde edilen ekstraktlar hücre canlılığının belirlenmesi için farklı konsantrasyonlarda (200, 400, 600, 800, 1000 ve 1200 µg/ml) DMSO (≤0,005)’da çözündükten sonra 48 saat boyunca hücrelere uygulandı. 48 saat sonunda ekstraktların IC50 konsantrasyonlarının belirlenmesi amacıyla, hücre serilerine ait canlılık testi MTT [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium bromid] yapıldı. Temmuz fraksiyonlu yaprak ekstraksiyonun IC50 değeri 769 µg/mlolarak belirlendi. Diğer ekstraktların IC50 konsantrasyonları daha yüksek çıkmıştır.  Çalışma sonucunda meyve ekstraktlarından ziyade yaprak esktraktlarının mcf-7 hücrelerinde daha düşük konsantrasyonlarda etkili olduğu tespit edildi. Bu çalışmanın sonunda meme CA tedavisinde Mespilus germenica L. bitkisinin temmuz ayında toplanan yapraklarının fraksiyonlu ekstraktının daha etkili olduğu ve çalışmaya değer olduğu sonucu varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mespilus germenica L. ekstraktı, mcf-7 meme kanser hücre hattı, MTT, IC50