Bir yaygın eğitim modeli: Antalya halkevi


Creative Commons License

Deniz M.

ERPA International Congresses on Education 2015, Atina, Greece, 4 - 07 June 2015, pp.301-312

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Atina
  • Country: Greece
  • Page Numbers: pp.301-312
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

A Community Education Model: Antalya Community Center

       The Republic of Turkey founded instead of The Ottoman Empire is an evolution itself as well. A brand new society wanted to be established by this evolution. Not only the government and state power were needed, but also different civil society organizations were used to achieve this goal. The most important organization for this purpose is "Community Centers". Antalya Community Center has been responsible for emposing the ideology of republişc on the society, in addıtıon to its contribution to ciy's important fields such as art, culture, agriculture. However, this purpose didn't succeed effectively and in 1950, after 18 years of process, Antalya Community Center was closed down for its ideology.

Osmanlı Devleti’nin yerine kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti, aynı zamanda bir devrimdir. Bu devrimle yeni bir toplum yaratılmak istenmiştir. Bu devrimi başarmak için de yalnızca hükümet ve devlet erki kullanılmakla yetinilmemiştir. Bazı sivil toplum örgütlerine de bu ödev yüklenmiştir. Bu amaçla kurgulanmış örgütlenmenin en büyüğü de halkevleridir. Antalya Halkevi, şehrin sanat, kültür, tarım vb alanlarına sunmayı tasarladığı katkıların yanı sıra cumhuriyet ideolojisinin halka benimsetilmesi görevini üstlenmiştir. Ancak bu etkisi sınırlı olmuş ve Antalya Halkevi yalnızca 18 yıl faaliyetine devam ettikten sonra kuruluş ideolojisi gerekçe gösterilerek 1950 yılında kapatılmıştır.