Örgütsel kültür metaforu ve eğitime yansımaları


Erdem M.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.10, pp.150-166, 2009 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.150-166
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract

Culture metaphor perceives the social systems as a composition of belief, values, symbols, customs and rituals, narratives, expressions and myths. Culture metaphor has created outstanding changes in understanding and commenting on organizations together with styles and management processes of organizations. It has directed the attention from perceiving the organizations as machines to seeing their humanistic side. It has created a mentality to see the organization as a living system with a spirit except for having just forms, figures and structures. Culture metaphor has contributed the literature of organizations in two ways; firstly, organizational elements have stated to be interpreted with organizational culture. Secondly, literature has been enriched with the involvement of the concepts like myth, rituals, narrative, legend, symbol, ceremony and hero. In this study, first the culture then organizational culture was analyzed; the interpretation of organization, management, leadership, environment, change by culture metaphor and metaphor itself and its effect on education.

 

Keywords: Culture metaphor, culture, organization.

Özet

Kültür metaforu, sosyal sistemleri inançlar, değerler, semboller, töre ve törenler, hikâyeler, söylemler ve mitler bütünü olarak algılamaktadır. Kültür metaforu, örgütleri anlamada, yorumlamada, biçim ve yönetim süreçlerinde büyük değişiklikler meydana getirmiştir. Bu metafor ayrıca örgütü makine gibi gören metafor anlayışından, dikkatleri örgütlerin insani yönlerine çekmiş; örgütün yalnızca biçim, şekil ve yapılardan ibaret olmadığı, bir ruhunun olduğu, yaşayan bir sistem olduğu anlayışını getirmiştir. Kültür metaforu örgüt literatürüne iki önemli katkıyı getirmiştir. Birincisi, örgütsel unsurlar, örgütsel kültür kavramıyla yeniden yorumlanmaya başlanmıştır. İkincisi, örgüt çalışma alanları mit, ritüel, hikaye, destan, sembol, seremoni ve kahraman gibi kavramların alana girmesiyle zenginleşme göstermiştir. Bu makalede öncelikle kültür sonra örgüt kültürü ele alınmış daha sonra da kültür metaforu ve metaforun örgütü, yönetimi, liderliği, çevreyi, değişimi yorumlayış tarzı ve eğitime etkisi tartışılmıştır.

 

Anahtar sözcükler: Kültür metaforu, kültür, örgüt kültürü