Hayvansal Üretimde Biyometrik Kimliklendirme ve Kayıt


Çelikyürek H., Karakuş K.

II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu (IGDIRSEMP 2017), Iğdır, Turkey, 9 - 11 October 2017, pp.37

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Iğdır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.37
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Consumers are increasingly sensitive about food safety. In areas related to animal health and the safety of animal products; there is a desire to have more information on the subjects such as the source of the products and the monitoring of the production process. The International Animal Registration Committee (ICAR) has begun releasing traditional identification and identification methods used in livestock (battering, stigmatization, ear snick, etc.) to systems such as electronic and biometric identification, after developing standards and rules for animal identification. These methods facilitate the named process and provide advantages over the prior art. The method to meet the requirements of the animal identification and traceability system; Easy to implement for different species of animals, providing animal welfare, fast access to the database, the database to be created needs to be identified and the originator must be able to communicate between traceability and national databases in a secure manner. Biometric methods used in animal identification; nasal pressure, DNA genotyping to confirm the origins of new recordings, retinal vascular tissue that is unique for each animal and does not change from the birth to the death of the animal. This method, according to other identification methods, provides advantages for years to come. It is possible to mention advantages such as the ability to capture, store and retrieve images for reuse very quickly. These advantages include the cost of getting a lot of information from the animal's registered animal information to the place where the animal is found is cheaper than the cost of an electronic cube. Establishment of databases for control, follow-up, disease prevention, recording and monitoring of animal movements is important for countries.  Animals benefiting from livestock support should be able to follow the system from birth until death. It is necessary to avoid the unfair gains and to eliminate the victim of the animal breeder and the consumer. It is very economically important that the identification, registration and animal movements are done in the right way.

Tüketicilerin besin güvenliği konusunda giderek artan hassasiyetleri sonucu hayvan sağlığı ve hayvansal ürünlerinin güvenliğiyle ilgili alanlarda; ürünlerin kaynağı ve üretim aşamalarının izlenmesi gibi konularda daha fazla bilgi sahibi olma istekleri artmaktadır. Uluslararası Hayvan Kayıt Komitesi (ICAR) hayvanların tanımlanmasıyla ilgili olarak standartlar ve kurallar geliştirdikten sonra, hayvancılıkta kullanılan geleneksel tanımlama ve kimliklendirme yöntemleri (dövme, damgalama, kulak çentiği vs.) yerini günümüzde elektronik ve biyometrik kimliklendirme gibi sistemlere bırakmaya başlamıştır. Bu yöntemler, anılan süreci kolaylaştırmakta ve öncekilere göre daha fazla avantaj sağlamaktadır. Hayvan tanımlama ve izlenebilirlik sisteminin gerekliliklerini karşılayacak yöntemin; farklı hayvan türü için kolay uygulanabilir, hayvan refahını sağlayan, veriye hızlı ulaşımı sağlayabilecek, oluşturulacak veri tabanının hayvanların tanımlanmasını ve orijin işletmenin izlenebilirliği ve ulusal veri tabanları arasında güvenli bir şekilde iletilebilmesi gerekmektedir. Hayvanların kimliklendirilmesinde kullanılan biyometrik yöntemler; burun baskısı, yeni kayıtların soylarını doğrulamak için DNA genotiplemesi, hayvanın doğumundan ölümüne kadar değişmeyen ve her hayvan için benzersiz olan retinaya ait damar dokusunun görüntüsüdür. Kullanılan bu yöntem diğer kimliklendirme yöntemlerine göre gelecek yıllar için avantajlar sağlamaktadır. Kimliklendirmede görüntülerin çok hızlı bir şekilde çekilebilmesi, depolanabilmesi ve tekrar kullanılmak üzere çıkarılması gibi avantajlardan bahsetmek mümkündür. Sistemde kayıtlı olan hayvandan istenilen bilgilerin alınmasından, hayvanın bulunduğu yerin tespitine kadar birçok bilgiyi almanın maliyeti bir adet elektronik küpenin maliyetinden daha ucuz olması da bu avantajlar arasındadır. Hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması ve takibi, hastalıkların önlenmesi ve izlenmesinde veri tabanı oluşturulması ülkeler için önemlidir. Hayvancılık desteklemelerinden yararlanılan hayvanlar ile doğumdan kesime kadar bu hayvanların ülke içindeki hareketlerinin sistemden takip edilebilmesi, haksız kazançların önüne geçilerek üretici ve tüketici mağduriyetinin giderilmesi için son derece önemlidir.