Albino Sıçanlarda Ultraviyole A ile İndüklenmiş Deri Hasarı Modelinde Kafeik Asit Fenetii Ester ve Erdosteinin Antiapoptotik, Antigenotoksik ve Antioksidan Etkilerinin Araştırılması


ÖZKOL H., ZEREN E., TÜLÜCE Y., RAĞBETLİ M. Ç., UCE ÖZKOL H., KOYUNCU İ., ...More

XV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası katılımlı), 26 - 29 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes