Liselerde Okutulan Biyoloji Kitaplarındaki Kavramların, İnternet Ortamında Biyoloji Eğitimine Kazandırılışı Üzerine Bir Çalışma


Creative Commons License

DEMİRKUŞ N., ÖNER T.

Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.897-909, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

2011 Related to concepts in high school 9, 10, 11 and 12 biology textbooks: from websites, libraries, current lecture notes and media; necessary documents were collected. Visual and descriptive educational material based on these concepts has been prepared. Various definitions of 558 concepts belonging to high school biology books and about 4000 visuals (pictures) related to these definitions have been presented to the internet environment. Various definitions of concepts collected from biology textbooks, internet and other media environments were written on the Word page. After the definitive study on all the concepts was over, the images related to these concepts were collected from internet search engines. The collected and selected images for each concept were placed in the folder of the corresponding concept. Descriptive and visual inventory collected in the study was designed using Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver, Concept Draw MINDMAP and Concept Draw Office Pro virtual tools. These data made available to the Internet; http://www.nadidem.net/kf/to/to.html and http://biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kf/to/to.html web pages are also available. While concept definitions and visuals were being edited, the page color was chosen which did not bother eyes. An internal link was inserted into the contents portion of the pdf file of the high school 9, 10, 11 and 12 biology books. On the definitions of the concepts at the end of each book; internet links of the images we prepared in the biology site were linked. http://biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kf/bio92011d.pdf http://biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kf/bio102011d.pdf http://biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kf/bio112011d.pdf http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kf/bio122011d.pdf All the concepts that have been prepared are collected on the DVD integrated on the internet. Educational contributions of the research and the resulting judgments are presented in the conclusions and recommendations section.
Keywords: High school biology concepts, Virtual book, 

2011 Lise 9, 10, 11 ve 12 biyoloji ders kitaplarında ki kavramlar ile ilgili: web sitelerinden, kütüphanelerden, aktüel ders notlarından ve medya ortamından; gerekli dokümanlar toplanmıştır. Bu kavramlara dayalı, görsel ve tanımsal eğitim materyali hazırlanmıştır. Lise biyoloji kitaplarına ait, 558 kavramın değişik tanımları ve bu tanımlar ile ilgili 4000 civarında görsel (resimler) internet ortamın da hizmete sunulmuştur. Biyoloji ders kitaplarından, internet ve diğer medya ortamlarından toplanan Kavramlarla ilgili değişik tanımlar, Word sayfasına yazıldı. Tüm kavramlarla ilgili tanımsal çalışma bittikten sonra, internet arama motorlarından bu kavramlar ile ilgili görseller toplandı. Her kavram için toplanan ve seçilen görseler, ilgili kavramın klasörüne yerleştirildi. Çalışma da toplanan tanımsal ve görsel çeşitli sanal araçları kullanılarak veriler dizayn edilmiştir. İnternete hazır hale getirilen bu veriler; http://nadidem.net/kf/to/to.html ve http://biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kf/to/to.html web sayfaların da hizmete sunulmuştur. Kavram tanımları ve görselleri düzenlenirken gözleri yormayan sayfa rengi seçildi. http:// biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kf/to/to.html Lise 9, 10, 11 ve 12 biyoloji kitapların .pdf dosyasının içindekiler kısmına, iç link atıldı. Her kitabın sonundaki kavramların tanımların üzerine, internet biyoloji sitesinde hazırladığımız görsellerin internet linkleri link atıldı. http://biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kf/bio92011d.pdf, http://biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kf/bio102011d.pdf http://biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kf/bio112011d.pdf http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kf/bio122011d.pdf Hazırlanan tüm kavramlar, internete bütünleşik olarak DVD’de toplanmıştır. Araştırmanın eğitime katkıları ve varılan yargılar, sonuç ve öneriler kısmında sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Lise biyoloji kavramları, Sanal kitap.