Bihruz Bey ve Madame Bovary Arasındaki Benzerlikler


Creative Commons License

Solmaz M.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.32, pp.53-64, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract

Dreams are abstract concepts which make people by having them attain their objectives when they are logical or break and wrack them by being a comet and tag in vain when they are far from reality. The individual who moves away from his/her ego or depersonalizes, devastates his/her life and comes to dead end sometimes him/herself or sometimes with his/her friends by elaborating on protagonists in the books he/she has read or heard. Protagonists in French author Gustave Flaubert’s ‘Madame Bovary’ and Recaizade Mahmut Ekrem’s ‘Araba Sevdası’ are good examples for this.

Neither of them has been him/herself, only yearned to be like the protagonists in their dreams, for the sake of showing this life they dream to others, they wasted their lives. Madame Bovary and Bihruz Bey who try to conceal their flaws and inabilities in other ways fell short of their goals, by drifting with the tide of the protagonists in the novels they read and dreaming to get the things that they have and live like them, they are caught by the storm inside themselves. They are frustrated at the end of the novels by breaking their connection with the real life. Araba Sevdası was written about forty years later from the novel Madame Bovary, however it was not influenced from this novel which was not known in Ottoman Empire in that period. Despite this, these two novels which are written by two different authors from different cultures have a lot in common. In this article, social upheaval process in the 19th century and such likes of two characters are going to be discussed.

Keywords: Novel, gradient, secret desires, ambition, disaster

Özet

Hayaller; mantıklı olduğunda insanı hedefine ulaştırıp vezir ederken, gerçeklikten uzak olduğunda, ulaşılması güç birer kuyruklu yıldız olup boş yere peşinden koşturarak rezil eden soyut kavramlardır. Benliğinden uzaklaşan ya da kendi kişiliğini bulamayan insan, duyduğu ya da okuduğu kitaptaki kahramana özenerek bazen kendisini bazen de kendisiyle beraber yakınındaki insanı uçuruma sürükleyip hayatını mahveder. Fransız yazar Gustave Flaubert’in ‘Madame Bovary’ ve Recaizade Mahmut Ekrem’in ‘Araba Sevdası’ romanlarındaki kahramanlar buna iyi birer örnektir.

Her ikisi de hiçbir zaman kendi olamamış, sadece hayalindeki kahraman gibi olmaya özlem duymuş, düşündeki bu yaşamı çevrelerine göstermek adına ömürlerini heba etmiştir. Kendi eksikliğini ve yetersizliğini farklı yollardan kapatmaya çalışan Madame Bovary ve Bihruz Bey, amaçlarına hiçbir zaman ulaşamamış, okuduğu romanlardaki baş karakterlerin etkisinde kalıp, onların elde ettiklerine kavuşmayı ve onlar gibi yaşamayı düşleyerek içindeki fırtınaya kapılmış, gerçek hayat ile bağlarını kopararak romanların sonunda hüsrana uğramıştır. Araba Sevdası, Madame Bovary romanından, yaklaşık kırk yıl sonra yazılmış, ancak, o dönemde Osmanlıda tanınmayan bu romandan etkilenmemiştir. Buna rağmen, farklı kültürlerden olan iki yazar tarafından kaleme alınan romanların benzeyen yönleri bir hayli fazladır. Bu makalede, on dokuzuncu yüzyıldaki toplumsal değişim süreci ve her iki kahramanın benzeyen

yönleri karşılaştırılarak ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Roman, özenti, gizli arzu, ihtiras, felaket