el-Ermeyûnî (ö.958/1551) ve İhlâs Sûresi’nin Faziletine Dair Kırk Hadisi


Kalaç R.

e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.22, pp.1276-1305, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 22
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.1276-1305

Abstract

Tarih boyunca, kırk hadis derleme, telif ve şerhe dayalı eserler verme gayreti, İslam adına bir hizmet ve Hz. Peygamber’in (sav) şefaatine nail olmak için bir vesile olarak kabul edilmiş ve bu durum hem âlimler hem de edebiyatçılar tarafından çok fazla ilgi gören bir gelenek haline gelmiştir. Nitekim Hz. Peygamber’in kırk hadis ezberleyen kimselerle ilgili haber verdiği müjdeye nail olmak isteyen birçok kişi çeşitli konularda kırk hadis ihtiva eden eserler kaleme almışlardır. Bu konuyla ilgili eser kaleme alanlardan birisi de Celaleddin esSuyutî’nin önemli öğrencilerinden olan Cemaluddîn Yusuf b. Abdullah elErmeyûnî’dir. (ö. 958/1551) Bu makalede el-Ermeyûnî’nin hayatıyla birlikte ihlas sûresinin faziletine dair kaleme almış olduğu “Erba’ûne Hadîsen fî Fadâili Sûreti’l-İhlas” adlı kırk hadisi konu edilmiştir. Bu eser, müellifin kırk hadis edebiyatına dair kaleme almış olduğu yedi eserden sadece biridir. Nitekim makalede müellif Cemaluddîn el-Ermeyûnî’nin hadis ilmi başta olmak üzere temel İslam ilimlerinde kaleme almış olduğu bazı eserler hakkında da kısaca bilgi verilecektir.