INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SOME MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS IN GLADIOLUS (Gladiolus grandiflorus) BY CATEGORICAL PRINCIPAL COMPONENTS ANALYSIS


Türkoğlu N., Keskin S.

IV-INTERNATIONAL CONFERENCE OF FOOD, AGRICULTURE, AND VETERINARY SCIENCES, Van, Turkey, 27 - 28 May 2022, pp.855-862

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.855-862
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Glayöl, soğanımsı gövde üzerinde, paralel damarlı yaprak yapısına sahip ve kesme çiçek olarak

yetiştirilen süs bitkilerinden birisidir. Anavatanı Asya, Avrupa ve Güney Afrika’nın tropik bölgeleri

olmakla birlikte, diğer birçok ülkede de yaygın olarak yetiştiriciliği yapılmaktadır. Çiçekli dönemin

uzunluğu, diğer çiçeklere göre daha ekonomik üretilebilirliği, kesme çiçeklerin uzun süre canlılığını

koruyabilmesi ve farklı çiçek rengine sahip olması tercih edilebilirliğini artırmaktadır. Bu bağlamda ele

alınan bu çalışmada, Van ili Kampüs bölgesinin, farklı lokasyonlarında yetişen glayöl bitkisinde bazı

morfolojik özellikler arası ilişkinin Kategorik Temel Bileşenler Analizi ile incelenmesi amaçlanmıştır.

Morfolojik özellikler olarak, Çiçek boyu (mm), Çiçek çapı (mm), Salkım boyu (mm), Salkım kalınlığı

(mm), Salkım sayısı, Sap boyu (mm), Yaprak çapı (mm), Yaprak uzunluğu (mm) ve Renk değişkenleri

alınmıştır. Analiz sonucunda, lokasyonla birlikte 10 değişken arasındaki varyasyonun yaklaşık % 40’ı

(%39.82) birinci boyut ile açıklarken, %16.63’ü ikinci boyut ile açıklanmış ve iki boyut ile toplam

açıklanabilir varyans oranı %56.45 olarak bulunmuştur. Çiçek çapı ile yaprak çapı arasında ve çiçek

rengi ile lokasyon arasında yüksek pozitif ilişki bulunmuştur. Benzer şekilde diğer özellikler (Yaprak

uzunluğu, Çiçek boyu, Salkım sayısı ve Salkım boyu) arasında da pozitif yönlü yüksek ilişki

gözlenmiştir. Çalışma sonucunda, ayrıca, yüksek boyutlu verilerde; değişkenler arası ilişkileri inceleme

ve boyut indirgeme yöntemi olarak, kategorik temel bileşenler analizinin kullanılabilir olduğu

gözlenmiştir.