ISSR Primerleri ile Kültürü Yapılan Bazı Yonca (Medicago sativa L.)Ekotiplerinde Moleküler Farklılıkların Belirlenmesi


ERtuş M. M., Sabancı C. O., Şensoy S.

Tarla Bitkileri Merkez Araş Enst . Derg., vol.25, pp.249-254, 2016 (Peer-Reviewed Journal)