Salgın Sürecinin Temel Değerlere Etkisi: Bir Durum Çalışması


Creative Commons License

Coşkun M. K.

7. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Elazığ, Turkey, 24 - 26 January 2022, pp.205-212

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.205-212
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı, salgın sürecinin temel değerlere etkisine ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir. Araştırma nitel yöntemden durum çalışması modelinde yürütülmüştür. Araştırmaya Erzurum il sınırları içerisinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi bir okulda gerçekleşmiştir. Araştırmaya aynı okulda bulunan 27 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizi betimsel analiz yöntemi ile gerçekleşmiştir. Araştırmada, öğrencilerin çoğu salgın sürecinde bayramlarda akraba ve komşu ziyaretlerinin yapılmadığı; akraba, arkadaş vb. kişilerle sarılıp görüşmelerin eskisi gibi olmadığı, düğün, nişanlarda ve kız istemeler artık eskisi gibi çok kişi ile gidilmediğini belirtmişlerdir.