Orantı kavramının adidaktik bir ortamda öğretimi


Creative Commons License

Erdoğan A., Gök M., Bozkır M.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.34, no.3, pp.535-562, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 34 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.535-562
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study is to analyze the knowledge of prospective elementary mathematics teachers regarding the group from mathematical systems within the context of components of Pedagogical Content Knowledge (PCK) and knowledge of learners. Descriptive analysis, a qualitative research method, was employed. Participants of the study were 3 prospective teachers studying at the department of mathematics education at a state university, who were chosen on a volunteer basis by the method of purposive sampling. The data were collected by cam-recording the clinical interviews made with participants. Results of the study revealed that content knowledge of prospective teachers is insufficient meanwhile such content knowledge is unable to be used through association within various contexts. It was confirmed in the study that the prospective teachers who have been determined to possess some knowledge of pupils are not able to correct pupils’ errors due to the deficiency of proper strategies in their content knowledge. It is projected that when prospective teachers obtain a powerful grasp of their field, it would directly be reflected on the development of proper strategies against errors related to knowledge of learners. 

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik sistemlerden grup konusu ile ilgili bilgilerini Pedagojik Alan Bilgisi (PAB) bileşenlerinden alan bilgisi ve öğrenci bilgisi bağlamında incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları bir devlet üniversitesinde ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 3 öğretmen adayı olup, bu kişiler gönüllülük esasına göre amaçlı örneklem metoduyla belirlenmiştir. Veriler katılımcılarla yapılan klinik görüşmelerin video kamera ile kayıt edilmesi yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın sonuçları, öğretmen adaylarının grup konusuyla ilgili alan bilgilerinin yetersiz olduğunu ve bu bilgilerin farklı bağlamlarda ilişkilendirilerek kullanılamadığını göstermiştir. Öğrenci bilgisine az da olsa sahip olduğu belirlenen öğretmen adaylarının öğrencilerin hatalarını düzeltebilecek uygun stratejiyi alan bilgisindeki eksiklikler nedeniyle gerçekleştiremedikleri tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının güçlü alan bilgisine sahip olmalarının öğrenci bilgisiyle ilgili hatalara karşı uygun strateji geliştirmede olumlu yansımaları olacağı öngörülmektedir.