Sirru’l-Mahşer Adlı Eserde Geçen Bazı Rivayetlerin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Özdaş H.

1.Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu, Hakkari, Turkey, 27 - 29 April 2018, pp.466-472

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Hakkari
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.466-472
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Hakkari ilinin koçerlerinden olduğu söylenen Feqî Reşîd’in Kürtçenin Kurmancî lehçesinde

manzum olarak hazırladığı Sirru’l-Mahşer adlı eseri/risalesi, Türkiye’de yaşayan

Kürtler arasında -özellikle de medreselerde- pek meşhurdur.

Yirmi dört başlıktan oluşan eserde, öğüt ve nasihatlerin yanı sıra dünya hayatının yerilmesi,

kıyametin büyük alametleri, cehennemin mahşer alanına getirilmesi, hesap gününde

tartının konulması ve sahabenin mahşerde Müslümanlara yapacakları yardımlar, amellerin

tartılması ve tüm insanların Kudüs’te toplanacakları konuları ele alınmıştır. Ayrıca Hz. Peygamberin

ümmetinin kıyamet gününde on grup halinde mahşer alanına gelecekleri ve bunlardan

sadece bir grubun hesapsız ve sorgusuz cennete girecekleri, geriye kalan diğer dokuz

grubun ise cehenneme girdikten sonra Hz. Peygamberin şefaati sayesinde cennete girecekleri

anlatılmıştır. Son olarak da eserin, mümin kardeşlerine bir hediye olsun diye gece gündüz

uğraşılarak hazırlandığı belirtilmiş ve kendisine can-ı gönülden bir Fatiha okuyanın Allah’ın

onu iman ehlinden sayması niyazıyla bitirilmiştir.

Bu çalışmamızda, Sirru’l-Mahşer adlı eserin muhtevası hakkında genel malumatlar verilecek

ve esere kaynaklık eden bazı rivayetler, hadis ilmi açısından değerlendirilecektir.