Deliçay (Van)’Da Yaşayan Siraz (Capoeta kosswigi, G., 1773) Balığının Büyüme Ve Üreme Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma


Creative Commons License

Şen F. , Atıcı A. A. , Sepil A. , Çavuş A.

20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2019, ss.34

  • Basıldığı Şehir: Mersin
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.34

Özet

Balık populasyonlarının verimli ve sürdürülebilir kullanımı için populasyon dinamiğine ait büyüme ve üreme özelliklerinin belirlenmesi doğal kaynakların ekonomik kullanımı açısından oldukça önemlidir. Bu çalışma 2018-2019 tarihleri arasında Van Gölü’ne dökülen Deliçay’da yürütülmüştür. Örneklemede elektro anestezi cihazı ile 311 adet siraz balığı yakalanmış, 2 adet balıkta cinsiyet kontrolü yapılamamıştır. Toplam 309 adet siraz balığında çatal boy değişimleri populasyon genelinde 3.7-26.1 cm, erkeklerde 4.8-21.8 cm, dişilerde 18.0-26.1 cm ve juvenillerde 3.7-11.4 cm arasında bulunmuştur. Toplam vücut ağırlıkları değişimleri ise populasyon genelinde 0.6-227.4 g, erkeklerde 1.2-134.2 g, dişilerde 78.5-227.4 g ve jüvenillerde 0.6-17.6 g arasında olmuştur. Boy-ağırlık ilişkisi W= 0.01442xL2.9 (r2= 0.996) olurken, hesaplanan “b” değerinin her dört grupta da 3’ten küçük olduğu ve büyümenin “negatif allometrik” olduğu saptanmıştır. Yapılan hesaplamalarda populasyon genelinde kondisyon faktörü 1.309±0.147 (0.800-2.040) belirlenmiştir. Cinsel olgunluk boyu erkeklerde 12 cm, dişilerde ise 18 cm olarak hesaplanmış ve erkek-dişi oranı 1:0.15 olarak bulunmuştur.