Tek Yanlı Girişimle İki Yanlı Mikrodekompresyon Yapılan Lomber Dar Kanal Olgularında Kısa Dönem Klinik Sonuçlar: 27 Olgunun Değerlendirilmesi


Çetin E.

Türk Nöroşirürji Derneği, 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014, vol.24, pp.157

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 24
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.157
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Lomber dar kanal tedavisinde daha az invaziv cerrahi yöntemlerin

arayışı devam etmektedir. Tek yanlı girişimle iki yanlı mikrodekompresyon

son yıllarda sık uygulanan minimal invaziv yöntemlerden biridir.

Yöntem: Kliniğimizde Ekim 2011-Aralık 2013 arasında bu yöntemle

ameliyat edilen 27 lomber dar kanal olgusu değerlendirildi. Girişim öncesi

ve sonrası nörojenik klodikasyon başlatan yürüme mesafeleri, Oswestry

yetersizlik skalası (OS) ve bel ve bacak ağrısı için vizüel analog skala (VAS)

değerleri kaydedildi. Posterior enstrümantasyon eklenen 5 olgu vardı ve

bunlarda amaç geniş bir füzyon alanı bırakılmasıydı.

Bulgular: Olgular (21 kadın, 6 erkek) 36-79 yaşındaydı (ortalama ve

standart sapma 55,5±5,5), 22’sinde tek (19’u L4-5, 3’ü L3-4), 5’inde 2

seviye (tümü L4-5 ve L3-4) girişim uygulanmıştı, 5 olguya spondilolistezis

nedeniyle pedikül vidaları ile enstrümantasyon eklenmişti.

Ameliyatta kanama miktarı enstrümantasyon yapılanlarda anlamlı

olarak fazlaydı (80,2±63 ve 340±115,7, p=0,018). Enstrümantasyon

yapılmayanlarda mesafe başına kanama 67,8±50,6 ml idi. Hiçbir olguda

transfüzyon gerekmedi. Olguların 4’ünde (%14,8) dura açıldı, primer

(2 olgu) ya da doku yapıştırıcısı ile tamir (2 olgu) uygulandı. Başka

komplikasyon gelişmedi ve tekrar girişim gerekli olmadı.

Ortalama 12,6±6,9 ay (1-26 ay) izlem sonrası, OS ve bel ve bacak için

VAS, girişim öncesine göre anlamlı olarak düşüktü (OS için 42,6±9,6 ve

14,6±8,2, p<0,0001; bel VAS için 71,2±26,6 ve 12±16,3 p<0,0001, bacak

için VAS 76,4±27,4 ve 12,2±16,9, p<0,0001). Girişim öncesi yürüme

mesafesi 0-450 metre (137,2±89,8) iken izlemde 16 olguda klodikasyon

yoktu, 11 olguda 200-500 metre (363,6±112) idi.

Tartışma: Lomber dar kanalda tek yanlı girişimle iki yanlı mikrodekompresyon

oldukça iyi klinik sonuçlar sağlar. Enstrümantasyon planlanan olgularda

bu yöntemin kullanılması geniş bir füzyon alanı bırakılmasını sağlar.