A research on the determination of honey bee diseases and pests in Van province


BİNGÖL M., ERKAN C.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.24, no.2, pp.168-174, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The current survey study, which was conducted between months of October and December of 2012, aimed to determine the problems with honey bee disease and pests and the basic methods of struggle of beekeepers throughout the province of Van. In the result of the evaluation of data obtained from one-to-one interviews with a total of 71 beekeepers, it was determined that more than half of beekeepers (59.15 %) were primary school graduates and 84.51 % of beekeepers was doing migratory beekeeping. The beekeepers expressed that the recognition rate of disease and pests likely to be seen in their colonies was 97.18 %, according to another evaluation, they cannot to distinguish disease of American Foulbrood and European Foulbrood. According to the research results, the rate of perizin used by beekeepers was 53.52 % in the struggle for varroa in last season. It would be beneficial raising the awareness of beekeepers on the issue.
Van ili genelinde arıcıların arı hastalık ve zararlıları ile ilgili sorunlarını ve temel mücadele yöntemlerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırma, 2012 yılı Ekim-Aralık ayları arasında yürütülen bir anket çalışmasıdır. Toplam 71 arıcı ile birebir görüşülerek elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda, arıcıların yarısından fazlasının ilkokul mezunu (% 59.15) oldukları ve % 84.51 oranda göçer arıcılık yaptıkları belirlenmiştir. Kolonilerinde görülmesi muhtemel hastalık ve zararlıları % 97.18 oranla tanıyabildiklerini ifade eden arıcıların başka bir değerlendirmede Amerikan Yavru Çürüklüğü hastalığını Avrupa Yavru Çürüklüğü hastalığı ile karıştırdıkları görülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre, geçen sezon varroa mücadelesinde % 53.52 oranında perizin kullandıkları belirlenen arıcıların, konuya yönelik bilinçlendirilmelerinin yararlı olacağı kanısına varılmıştır.