Amerikan Sivil Haklar Hareketi ve Harlem Rönesansının Lorraine Hansberry'nin Edebi kişiliğine etkileri


Edis Z., Görmez A.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences, no.29, pp.97-125, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract

THE INFLUENCE OF AMERICAN CIVIL RIGHTS MOVEMENT AND HARLEM RENAISSANCE ON LORRAINE HANSBERRY’S LITERARY PERSONALITY

 

               Lorraine Hansberry appeared in 1950’s Afro-American literature   as the first black playwright and the youngest American to win a New York Critics’ Circle award. She wrote A Raisin in the Sun, a play about  struggling black family, which   opened on Broadway  to great Success she was heavily involved in civil rights. Her play, A Raisin, which was put in stage in the Broadway Theater by black players, gained a huge success as a play of the Afro-American community. In Lorraine’s works so many themes like discrimination, segregation, open racism, implicit racism, economic difficulties, cultural differences, male-female equality, identity crisis, freedom, struggles etc., can easily be observed. Lorraine Hansberry put significant achievements and major repercussions to the thirty-five years life. She also gained international recognition with her dramatic masterpiece, A Raisin. Lorraine Hansberry depicted the reflections of 1950's racism, struggling in her work successfully. She was considered to be influenced by writers who were the pioneers of Harlem Renaissance such as Langston Hughes and James Baldwin and the actions which were laid down around her. Throughout her life, she had struggled against segregation, discrimination, open racism, implicit racism, economic difficulties, being under the influence of writers and events. Lorraine tried to revive the spirit of Harlem and she was quite successful.

 

 

Key Words: Lorraine Hansberry, A Raisin In The Sun, American Literature, American Civil Rights Movement, Harlem Renaissance.

AMERİKAN SİVİL HAKLAR HAREKETİ VE HARLEM RÖNESANSI’NIN LORAINE HANSBERRY’NİN EDEBİ KİŞİLİĞİNE ETKİLERİ

 

 

Özet

Lorraine Hansberry Afro-Amerikan edebiyatında ilk siyah oyun yazarı ve New York eleştirmenler ödülünü alan en genç Amerikalı olarak ortaya çıkar. O sivil haklar ile yoğun ilgilendiği,  siyahi bir ailenin mücadelesini anlattığı Broadway ‘de büyük başarıya kapı aralayan A Raisin in The Sun ‘ı yazmıştır. A Raisin Afro-Amerikan toplumunun bir eseri olarak Broadway Tiyatrosunda siyah oyuncular tarafından sahnelenerek büyük bir başarı elde eder. Hansberry’nin oyunlarında ayrımcılık,  ayrışma, açık ırkçılık, kapalı ırkçılık, ekonomik zorluklar, kültürel farklılıklar, kadın erkek eşitliği, kimlik bunalımı, hürriyet, mücadele gibi birçok konu kolayca gözlenir. Lorraine 35 yıllık ömrüne büyük başarı ve büyük yankı uyandıran eserler sığdırmıştır. O dramatik eseri olan A Raisin in The Sun ile uluslararası ün de kazanır. Hansberry eserinde 1950’lerin ırkçılık ve çatışmalarının başarılı bir tasvirini yapar. Oyun Harlem Rönesans’ı yazarlarının öncüleri olan Langston Hughes, James Baldwin ve W.E.B. Du Bois den ve etrafında gelişen olaylardan etkilenir. O hayatı boyunca onu etkileyen yazarların ve olayların etkisi altında olarak; ayrımcılık, ayrışma, açık ırkçılık, kapalı ırkçılık ve ekonomik sıkıntılara karşı savaşır. Hansberry, Harlem ruhunu canlandırmaya çalışır ve bunda da oldukça başarılı olur.

Anahtar Kelimeler: Lorraine Hansberry, A Raisin In The Sun, Amerikan Edebiyatı, Amerikan Sivil Haklar Hareketi, Harlem Rönesansı