Determination of Effects of Worm Manure (Vermicompost) Application to Root Rot Dısease Caused by Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary on Tomato (Lycopersicon esculentum)


Creative Commons License

Yaviç Ş., Demir S., Boyno G.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.25, no.1, pp.13-20, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, the effect of worm manure (Vermicompost) application on root rot disease and tomato growth parameters were investigated. Sclerotinia sclerotiorum causes significant yield loss in tomato cultivation. In the first phase of the study, the effect of vermicompost on the development of S. sclerotiorum was investigated. It was determined that S. sclerotiorum develops in all petris and discs impregnated with vermicompost did not prevent colony development of S. sclerotiorum, but sclerot formation was prevented. In the second stage of the study, the effect of vermicompost on the development of tomato plants and S. sclerotiorum white-mold disease were investigated. Two different tomato varieties (142 235 F1, Alsancak RN F1) were used in the experiments. As a result of the study, it was found that there were statistically significant differences between the treatment groups in terms of seedling growth parameters of both tomato varieties and also in general vermicompost did not have a positive effect on seedling development. It has been determined that vermicompost has no inhibitory effect on the severity of disease in tomato seedlings and It was determined to cause higher disease severity compared to control application.

Bu çalışmada Solucan Gübresi (Vermikompost) uygulamasının domates yetiştiriciliğinde önemli sorun olan ve verim kayıplarına yol açan Sclerotinia sclerotiorum patojeninin neden olduğu kök çürüklüğü hastalığı ve domateste bazı gelişim parametreleri üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışmanın birinci aşamasında laboratuvar ortamında yapılan in vitro çalışmalarda vermikompostun S. sclerotiorum’un koloni gelişimine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan ölçümlerde S. sclerotiorum’un tüm petrilerde geliştiği saptanmıştır. Vermikompost emdirilen disklerin ise S. sclerotiorum’un koloni gelişimini engellemediği, ancak sklerot oluşumunun engellendiği görülmüştür. Çalışmanın ikinci aşamasında in vivo koşullarda vermikompostun domates bitkilerinin gelişimi ve S. sclerotiorum’un neden olduğu kök çürüklüğü hastalığına etkisi araştırılmıştır. Denemede hastalığa duyarlı iki farklı domates çeşidi (142 235 F1, Alsancak RN F1) kullanılmıştır. Çalışma sonucunda her iki domates çeşidine ait fide gelişim parametreleri açısından muamale grupları arasında istatistiki açıdan önemli farklılıkların olduğu ve genel olarak vermikompostun fide gelişimi açısından olumlu etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Vermikompostun domates fidelerindeki hastalık şiddeti üzerinde de engelleyici etkisinin olmadığı, kontrol uygulamasına göre daha yüksek hastalık şiddetine neden olduğu belirlenmiştir.