Hayvan Orijinli Escherichia coli Suşlarının Enterotoksin Tiplerinin (LT, ST) Belirlenmesi


Creative Commons License

GULHAN T., İlhan Z., Aksakal A., SOLMAZ H., Ekin İ. H.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.20, no.2, pp.27-31, 2009 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 2
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.27-31
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, enterotoxin typing of 150 enterotoxigenic Echerichia coli (ETEC) strains isolated from various animal feces (20 sheep, 18 cow, 16 dog, 15 quail, 14 cattle, 12 ostrich, 11 lamb, 10 gull, 10 chicken, 9 turkey, 8 cat and 7 pigeon) and determined to be enterotoxigenic by rabbit ligeated intestine test were performed. For this purpose commercial kits were used. Stabile toxin (ST) and labile toxin (LT) were determined by E. coli ST EIA and VET-RPLA test kits, respectively. Out of 150 ETEC positive E. coli strains ten (6.7%) were found to be positive for ST and four isolates (2.6%) for LT, one (5%) from sheep for ST and 1 (5%) for LT; 6 (33.3%) from cow for ST; 1 (6.2%) from dog for LT; 1 (6..7%) from quail for LT; 1 (7.1%) from bovine for ST; 1 (9.1%) from lamb for ST, 1 (9.1%) for LT; 1 (12.5%) from cat for ST. ETEC strains from ostrich, gull, chicken, turkey and pigeon were found to be negative for ST and LT. As a result, with this study, heat stabile and heat labile enterotoxin types of E. coli strains isolated from animal species such as gull, quail, ostrich and pigeon were examined for the first time in Turkey. 

Bu çalışmada, farklı hayvan türlerinin (koyun 20, buzağı 18, köpek 16, bıldırcın 15, sığır 14, devekuşu 12, kuzu 11, martı 10, tavuk 10, hindi 9, kedi 8 ve güvercin 7) dışkılarından izole edilmiş ve tavşan ince barsak ligatür tekniğiyle enterotoksijenik olduğu belirlenmiş olan 150 enterotoksijenik Escherichia coli (ETEC) suşunun enterotoksin tiplendirilmesi amaçlandı. Isıya dirençli (ST) toksin tipinin saptanmasında E. coli ST enzim immunoassay (EIA), ısıya duyarlı (LT) toksin tipinin belirlenmesinde ise VET-RPLA ticari kitleri kullanıldı. ETEC pozitif 150 E. coli suşunun koyun 1 (%5) ST, 1 (%5) LT; buzağı 6 (%33.3) ST; köpek 1 (%6.2) LT; bıldırcın 1 (%6.7) LT; sığır 1 (7.1) ST; kuzu 1 (%9.1) ST, 1 (%9.1) LT ve kedi orijinli 1 (%12.5) ST olmak üzere 10 (%6.7) tanesi ST ve 4 (%2.6) tanesi de LT açısından pozitif bulundu. Devekuşu, martı, tavuk, hindi ve güvercinlerden izole edilen ETEC suşlarının hiçbirinde ST ve LT saptanmadı. Sonuç olarak martı, bıldırcın, deve kuşu ve güvercin gibi kanatlı hayvan türlerinden izole edilen E. coli suşları ısıya dirençli ve ısıya duyarlı enterotoksin tipleri açısından ülkemizde ilk kez bu çalışma ile incelendi.