İktisadi ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar III


Creative Commons License

Bildirici Çalık E.

Eğitim Yayınevi, Konya, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Eğitim Yayınevi
  • City: Konya
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Örgütler son yıllarda gelişen ulaşım ve iletişim imkanlarını

etkin bir şekilde kullanarak pazardaki faaliyetlerini başarılı

bir şekilde yürütmeye gayret göstermektedirler. Küresel rekabetin

yoğun olduğu günümüz piyasa koşullarında etkin bir şekilde

faaliyette bulunabilmek örgütler açısından oldukça zor

ve önemlidir. Bu sayede örgütlerin kârlılıklarını ve buna bağlı

olarak da büyümelerini arttırmaları beklenmektedir. Örgütlerin

etkinliklerini arttırmaları için paydaşları ile olan iletişimlerini

de arttırmaları oldukça önemlidir. Örgütler açısından

en önemli paydaşlar olarak çalışanların katkılarının dikkate

alınması gerekmektedir.

Katılımcı liderlik, lider dışında çalışanların, liderin alacağı

kararlarda etkili olmasını sağlayan bir liderlik tarzıdır. Danışma,

ortak karar alma, güç ve sorumluluk paylaşımı, güçlendirme,

yetkilendirme, demokratik yönetim gibi terimler katılımcı

liderlik ile yakından ilgilidir (Yukl, 2018; 106). Çünkü

katılımcı lider, çalışanlarına karar alma süreçlerinde danışan,

onlarla beraber karar alan, kendi güç ve sorumluluğunun bir

kısmını çalışanları ile paylaşan, onları yetkilendirerek güçlendiren

kişidir. Katılımcı liderler babacan tavırları ile çalışanları

tarafından sevilen ve çalışanlarının her türlü sorunları ile yakından

ilgilenen liderlerdir.