‘New Normal' Of The Theater After The Epidemic


Creative Commons License

Tönel A.

3.Uluslararası Eğitim İşletme Ekonomi ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kyyiv, Ukraine, 24 - 26 December 2021, vol.1, no.1, pp.15-25

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kyyiv
  • Country: Ukraine
  • Page Numbers: pp.15-25

Abstract

‘New Normal' Of The Theater After The Epidemic

This study aims at a new approach by focusing on challenges that theatre faces during and after the pandemic. While the raw materials for a sculptor or an artist are material objects, for music; notes and instruments, for literature; words, the raw material of theatre is human. Performed in the now for centuries and happening right here right now, theatre has been nourished by the chemistry of an organic vibration between the audience and the stage actors. Indispensable elements of the theater are the audience and space.

This study evaluates possible changes in stage actors and other creative members, and the narrative possibilities of technology, investigates probable future changes in the technicalities of theatrical plays in the fields of dramaturgy, performance, set and costume, and technology, and also discusses traditions of practice in theatre management which might require reformulation towards a new understanding of the world.

What’s important in the ‘new normal’ for the director is to organize the digital space technologically where she can create the actor-audience interaction when the play is being performed, and to design the right space/screen which will detect and highlight the audience-object communication to prove the play effective. Whether it’s a stage or a screen, the space where the play is performed will achieve its magical reality through the director.

 

Keywords: Theater, Epidemic, Audience, Digital Theater

Bu çalışma, salgın ve sonrasında tiyatronun ‘yeni normal’ e dair çözüm önerilerini hedeflemektedir.

Heykel veya resim sanatının hammaddesi nesnelerse, müziğin notalar ve enstrümanlar, edebiyatın sözcükler, Tiyatro’nun ise insandır. Asırlardır “canlı” olarak üretilen ve yaşatılan, ‘şimdi ve burada’ mottosuyla gerçekleşen, seyirci ve oyuncu arasındaki organik titreşimin kimyasını oluşturduğu tiyatro, bu süreçte “seyirci” ve “mekân” bileşenlerinden uzak kalmıştır. Tiyatronun vazgeçilmez ögeleri seyirci ve mekandır.

Bu incelemede, salgın sonrasında oyuncu ve yaratım kadrolarında yaşanacak değişimler, reji dili olarak teknolojinin anlatım olanakları, gelecekte sahnelenecek oyunların; dramaturgi, sahneleme, dekor-kostüm, teknoloji gibi teknik özellikler açısından değişimi, Tiyatronun işletmeciliği ve yön alması gereken yeni dünya algısı içerisinde gözden geçirmesi gereken konvansiyonları olduğu sonucuna varılmıştır.

‘Yeni normal’ de yönetmen için önemli olan; sahneye koyduğu oyunda oyuncu-seyirci ilişkisini yaratabileceği dijital mekân düzenlemesini teknolojik olarak hazırlamaktır. Sahnelenen oyunun etkili olabilmesi için, seyirci ile nesnelerin iletişimini buluşturup ortaya çıkaracak doğru mekân/ekran tasarımını gerçekleştirmektir. Oyunun seyirciyle buluştuğu mekân ekran ya da salon olsun oyun yönetmenin ellerinde düşsel gerçekliğe kavuşacaktır.

 

Anahtar Kelimeler: Tiyatro, Salgın, Seyirci, Dijital Tiyatro