Rat eritrositlerinden elde edilen katalaz enziminin karekterizasyonu ve kinetiğinin incelenmesi


Çimen Ç., Öter Ç., Demir H., Savran A.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fak. dersgisi, vol.16, no.1, pp.15-20, 2005 (Peer-Reviewed Journal)