Board Structure Diversity and Intellectual Capital Performance: Dynamic Panel Data Analysis on Borsa İstanbul Firms


Öztürkçü Akçay A.

THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE, no.53, pp.335-380, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.335-380
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bilgiye dayalı rekabetin yaşandığı günümüz dünyasında işletmelerin sahip olduğu entelektüel sermaye değerleri kurumsal başarının sağlanması ve firma performansının artırılması

açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı yönetim kurulu yapısının entelektüel sermaye performansı üzerinde etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Çalışmada, yönetim kurulu yapısı ve entelektüel sermaye performansı arasındaki ilişki, Borsa İstanbul'da farklı sektörlerde işlem gören 122 firmanın 2015-2018 yılı verileri kullanılarak Sistem-GMM yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın bağımlı değişkenini oluşturan entelektüel sermaye performansı, Entelektüel Sermaye Katma Değer Katsayısı yöntemi ile hesaplanmıştır. Bağımsız değişken olan yönetim kurulu yapısının göstergeleri olarak ise; yönetim kurulu büyüklüğü, bağımsız üye oranı, kadın üye oranı ve yabancı üye oranı kullanılmıştır. Ayrıca karlılık ve büyüklük olmak üzere iki adet kontrol değişkeninden yararlanılmıştır. Model 1 için elde edilen bulgular neticesinde, yönetim kurulu büyüklüğü, yabancı üye oranı ve kadın üye oranlarının entelektüel sermaye performansı üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiş; ancak bağımsız üye oranının entelektüel sermaye performansı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Model 2 için elde edilen analiz sonuçlarına göre ise, yönetim kurulu büyüklüğü ile bağımsız üye oranının entelektüel sermaye performansını artırdığı bu karşın yabancı üye ve kadın üye oranlarının entelektüel sermaye performansı üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür.