Travel Craving and Travel Motivations in the Covid-19 Period


Creative Commons License

Koç P., Şahin N. N.

The Journal of Academic social Science, vol.9, no.118, pp.158-174, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The reasons that make people travel are considered as travel motivations. In general, it can be said that the motivations that direct people to travel are fed by recreation, entertainment, health, education, belief or work-related reasons. The Covid-19 pandemic refers to a period in which travel is restricted and reduced. Travel craving can be defined as the presence of a strong desire to travel during the non-travel period. In the study, it was aimed to determine travel craving and travel motivation of individuals in the Covid-19 period, where travel is restricted. In this context, 465 people were reached online. As a result of the analysis, it is noteworthy that the travel craving levels of the participants during the Covid-19 period were generally below average. In this case, it can be clearly stated that Covid-19 and related restrictions and health concerns have an effect. Looking at the travel motivation of the individuals traveling, it is possible to say that they are traveling mostly due to increasing their personal development and knowledge. As a result of the prepared study, it can be said that individuals traveling during the Covid-19 period are relatively young people, who desire self-improvement and socialization and seek different experiences.

Bireyleri ya da kitleleri seyahat eylemine yönelten sebepler seyahat motivasyonları olarak ele alınmaktadır. Genel olarak insanları seyahate yönlendiren motivasyonların dinlenme, eğlenme, sağlık, eğitim, inanç ya da işle ilgili sebeplerden beslendiği söylenebilir. Covid-19 pandemisi ise seyahatlerin kısıtlandığı ve insanların seyahatlerden büyük oranda uzak kaldığı bir dönemi ifade etmektedir. Seyahat edilemeyen süreçte seyahate yönelik şiddetli arzunun bulunması; seyahat aşermesi olarak tanımlanabilir. Hazırlanan çalışmada seyahatlerin kısıtlandığı Covid-19 döneminde bireylerin seyahat aşermesi ve seyahat motivasyonlarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu kapsamda kolayda örneklem ile belirlenen 465 kişiye online olarak ulaşılmıştır. Yapılan analizler sonucunda katılımcıların Covid-19 döneminde seyahat aşerme düzeylerinin genel olarak ortalama altında kaldığı dikkat çekmektedir. Bu durum üzerinde Covid-19’un kendisinin, buna bağlı getirilen kısıtlamaların ve sağlık endişelerinin etkisinin var olduğu açıkça görülmektedir. Seyahat eden bireylerin seyahat motivasyonlarına bakıldığında ise büyük oranda kişisel gelişim ve bilgi artırımı sebebiyle seyahat ettiklerini söylemek mümkündür. Hazırlanan çalışma sonucunda Covid-19 döneminde seyahat eden bireylerin görece genç, kendini geliştirme ve sosyalleşme arzusu duyan ve farklı deneyimler arayan kişiler olduğu dikkat çekmektedir.