The Examination of the Relationship Between Start Speed, Acceleration and Speed in Football Players


Yıldız S., Ateş O., Gelen E., Sert V., Çırak E., Bakıcı D.

5. International Sport Sciences Tourism & Recreation Student Congress, Manisa, Turkey, 7 - 09 May 2018, pp.127

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Manisa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.127
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Futbolcularda performansı etkileyen yetilerin başında çıkış sürati, ivmelenme ve sürat becerileri ön plana çıkmaktadır. Bu üç yeti arasındaki ilişkinin incelenmesi çalışmamızın amacını oluşturmaktadır. Çalışmaya futbol branşında müsabık olan 79 gönüllü (boy: 177,96 ± 5,4 cm; ağırlık 73,72 ± 7,85 kg; antrenman yaşı: 10,59 ± 2,94 yıl; yaş:21,90 ± 2,66 yıl) katılmıştır. Katılımcıların ardışık olmayan günlerde Reaksiyon (görsel reaksiyon testi, Lafayette, Moart Reaction and Movement), Sürat (Toplam 15m, Fusion Sport, Smart Speed), Çıkış sürati (0-5m; Fusion Sport, Smart Speed), İvmelenme (5-15m; Fusion Sport, Smart Speed) testleri alınmıştır. İlk 5m çıkış süratini, 5-15m ivmelenmeyi, 15m toplamı ise sürati ifade etmektedir. Çıkış sürati ile sürat performansı arasında (p<0,01); Antrenman yaşı ile çıkış sürati performansı arasında (p<0,05); boy ile son 5m arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05) ikinci 5m ile son 5m arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,01). Reaksiyon zamanı ile 15m sürat arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0,05). 15 m sürat (p<0,05), ikinci 5m (p<0,01) ve üçüncü 5m (p<0,01) performansı ile ivmelenme arasında anlamlı bir ilişki görülmektedir. Çıkış sürati yüksek olanların sürat performansları da fiziksel yeterliliklerden dolayı iyi olduğu görülmektedir. Yere uygulanan kuvvet miktarının hızlanmayı etkileyen en önemli unsur olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla sporcuların yere uyguladığı kuvveti arttırmak için olimpik kaldırışlar gibi çalışmaların yapılması tavsiye edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Çıkış sürati, İvmelenme, Sürat, Reaksiyon Zamanı, Futbol.