OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ


Kardeş S., Banko Ç., Kaymak Eren S., Antakyalıoğlu Ş.

ERTE CONGRESS, Uşak, Turkey, 14 - 16 September 2017, pp.110-112

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Uşak
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.110-112
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Demokratik toplumlarda haklar yasalar olarak uygulanır, çocukları istismardan ya da yetişkinler olarak yargılamaktan koruyan yasalar buna örnektir. Buna ek olarak çocuklar tarafından kullanılan tüm ürünlerde çocuklar açısından güvenli olmalıdır (Bredekamp, 2015). BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme; çocukların hak sahibi bireyler olarak korunması, gelişimi ve temel hakları konusunda yeni anlayışlar ortaya çıkmıştır. Bu sözleşmenin temel ilkeleri; çocuğun yaşaması ve gelişmesi, çocuğun yüksek yararı, çocuğun katılımı ve ayrım gözetmeme ilkesidir. Ülkemizde çocuklar bir yandan çok değerli olarak görülürken diğer yandan sık sık ihmal ve istismara maruz kalmaktadır. Çocukların formal eğitimde ilk karşılaştıkları öğretmen olarak okul öncesi öğretmenleri de ortaya çıkabilecek durumları önlemek, var olan durumları tespit etmek ve tüm bunlarla birlikte çocukların haklarını korumak adına oldukça önemli bir statüde yer almaktadır. Çocuk hakları eğitimi sayesinde anne babalar ve öğretmenlerin, çocukların eğitimi ve onlara uygulanan disiplinler üzerinde hiç bir zaman sınırsız yetkileri olmadığı, ayrıca çocuğun yaşadığı olumsuz bir olay sonrası bu duruma seyirci kalmayıp yetkili makamlara başvurma bilinci gelişir (Akyüz, 2015). Bu kapsamda bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk haklarına yönelik görüşlerinin ne olduğunu incelemektir. Bu çalışmada durum çalışması deseni kullanılarak çocuk haklarına ilişkin okul öncesi öğretmen adaylarının görüşleri nitel veri toplama araçlarından görüşme yöntemiyle tespit edilmiştir. Araştırma konusuyla ilgili derinlemesine ve ayrıntılı veri toplama, katılımcıların bireysel algıları, deneyimleri ve bakış açılarını doğrudan öğrenme, mevcut durumları anlama ve açıklama amacıyla nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır (Patton,2002). Bu yöntemle araştırmacı küçük grupla çalışırken aynı zamanda derinlemesine bilgi toplama ve seçilen konuyu daha geniş kavrama imkanı sağlar. Bu araştırmanın katılımcılarını Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden 38 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrenciler tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden gönüllü örnekleme yolu ile seçilmiştir.