Eskişehir in the stories of Korean travel writers


Özoğul Balyalı T., Günay Aktaş S.

Journal of Tourism Theory and Research , vol.6, no.2, pp.85-102, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Seyahat hikâyeleri turistlerin “gerçek” düşünce ve duygularının daha iyi temsil edilmesinde önemlidir. Çünkü seyahat hikâyeleri turistlerin destinasyonlara karşı tutumları hakkında oldukça derin bilgiler verebilir. Araştırmada, Koreli seyahat yazarlarının seyahatleri sırasında ve döndükten sonra yazdıkları yazılar ve takipçi yorumları ışığında Eskişehir’in hangi özelliklerinin Koreli seyahat yazarlarına ve takipçilerine cazip geldiği anlaşılmaya çalışılmıştır. Eskişehir ilinin pek çok turizm çekiciliğini ziyaret eden sekiz Koreli seyahat yazarı araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve verilere içerik analizi yapılmıştır. Genel olarak bakıldığında Koreli seyahat yazarlarının gezdikleri yerler arasında THK İnönü Havacılık Merkezi’ni, Sivrihisar ilçesini ve Frig Vadisi’ni daha çok beğendikleri anlaşılmıştır. Koreli takipçilerin yorumları incelendiğinde Türkiye’ye gelme konusunda istekli oldukları görülmüştür. Eskişehir’in gastronomik çekiciliği, kültürel yakınlığı gibi unsurları önemli seyahat güdüleri olarak değerlendirilmiştir.