Kurumsal Performans Yönetimi ve Yüksek Performanslı Organizasyonların Özellikleri


Creative Commons License

Cihangir E.

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.5, pp.37-54, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.37-54
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

It is very important for the corporations to be able to develop strategies oriented to the future and to direct their employees towards these strategies and goals in accordance with the requirements of the intense competition environment that the globalization created. The performance of a corporation is an indicator that displays the achievement of its goals or the succession of its task at the end of a certain period and it also determines the level of satisfaction of the shareholders’ expectation. Corporate Performance Management (CPM) can be defined as the systematic process which is conducted individually and organizationally to improve the performance. In this research, the points that are needed to be taken into consideration in the corporations’ high–performance actionsareanalyzed by explicating the management concept that is displayed as CPM and the corporations’ characteristics areemphasized. Keywords: Corporate Performance Management, Management, Performance, Characteristics of a High Performance Organization. Jel Code: M1, M120,M190 

Küreselleşmenin yarattığı yoğun rekabet ortamı, kurumların geleceğe dönük stratejiler geliştirmesi ve çalışanlarını bu stratejilere ve hedeflere odaklayabilmesi önemlidir. Kurumsal performans, kurumların belli bir dönem sonunda, amaçlarını ulaşma ve hedeflerini gerçekleştirme başarısını tanımlayan bir göstergedir ve paydaşların beklentilerini karşılama düzeyini belirler. Kurumsal Performans Yönetimi, kurum performansının izlenmesinde ve yönetiminde kullanılan süreçlerin, yöntemlerin, performans ölçütlerinin ve teknolojik sistemlerin bir birleşimidir. Bu çalışmada, Kurumsal Performans Yönetimi olarak ortaya konulan yönetim anlayışı irdelenerekyüksek performans gösteren organizasyonların karakteristik özelliklerinin neler olduğuna vurgu yapılmaktadır. Anahtar Sözcükler: Kurumsal Performans Yönetimi, Yönetim, Performans, Yüksek Performanslı Organizasyon Özellikleri. Jel Kodu: M1, M120,M190