Endodontide sodyum hipoklorit irrigasyonu


Genç Şen Ö.

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.1-7, 2015 (Peer-Reviewed Journal)