Kur’ân Âyetleri Işığında Embriyo Aşamaları


Creative Commons License

Doğan M. Z.

Batman Akademi Dergisi, vol.4, no.2, pp.1-15, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Batman Akademi Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-15
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Qur’an deals with a number of subjects related to positive sciences. One of them is the subject of embryology which tackles with the stages of human creation. The reason for this is that the question of how man was created and what stages he / she went through has been keeping people's minds busy for a long time. There are many verses in Qur'an about the stages of creation of human being, who has a privileged place among the beings. Yet, these verses are subject to the unique arrangement of Qur’an, and they are interspersed in different surahs without any specific classification. The fact that embryology is included in Qur'an leads many scholars to turn their faces to Qur'an about this issue. As science and technology develop, the curtain of secrecies in Qur'anic verses related to embryology gets wider and the inclination towards Qur'an in scientific terms is increasing at that rate. In this study, primarily, the stages of embryo such as sperm, a piece of blood, a piece of meat, and the stage of bone and meat it will be examined in a quad classification by taking advantage of the verses of creation, hadiths, views of Islamic scholars and the data of modern embryology that are still valid today.

Keywords: Qur’an, Tafsir, Sperm, A Piece of Blood, Meat, Medicine, Stages of Embryo.

 

Kur’ân, pozitif bilim dallarına ait birçok konuya temas etmektedir. Bunlardan biri, insanın yaratılış aşamalarını ele alan embriyoloji konusudur. Zira insanın nasıl yaratıldığı ve hangi aşamalardan geçtiği sorusu öteden beri insanların zihinlerini meşgul etmektedir. Mümtaz bir konuma sahip olan insanın yaratılış aşamalarıyla ilgili Kur’ân’da pek çok kevnî âyet bulunmaktadır. Yalnız bu âyetler, Kur’ân’ın kendine özgü tertibi içerisinde değişik sûrelere serpiştirilmiş bir vaziyette bulunmaktadır. Kur’ân’da embriyolojiye ait bilgilerin yer alması, birçok ilim adamını bu yönden Kur’ân’a yönelmeye sevk etmektedir. Bilim ve teknoloji geliştikçe, embriyoloji ile ilgili Kur’ân âyetlerindeki esrar perdesi biraz daha aralanmakta ve bilimsel açıdan Kur’ân’a yöneliş de o oranda artmaktadır. Çalışmamızda öncelikle embriyonun aşamaları olan nutfe, alaka, mudğa, kemik ve et aşaması; ilgili kevnî âyetlerden, hadislerden, İslâm âlimlerinin görüşlerinden ve günümüzde geçerliliğini koruyan modern embriyolojinin verilerinden de istifade edilerek dörtlü bir tasnif halinde incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Kur’ân, Tefsir, Nutfe, Alaka, Mudğa, Embriyo Aşamaları.