The Role of Different Forms of Capital in Entrepreneurial Activities of Syrian Migrants in Turkey


Parin S., Kılıç A. R.

Göç Dergisi, vol.9, no.1, pp.15-36, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.33182/gd.v9i1.801
  • Journal Name: Göç Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.15-36
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract


The  phenomenon  of  immigrant  entrepreneurship  as  a  result  ofthe  migration  process  can  be  defined  as  the  self-employment of migrants within various relationships and contexts in the host country. Approximately four million Syrians who came to Turkey after the civil war that began in Syria in 2011 have been living in various cities in Turkey. While Syrian immigrants were waiting to return to their homeland, the civil war has been going on for more than ten years. This situation makes the desire of Syrian immigrants to stay in Turkey permanently, increased. In parallel with this trend, a significant increase is observed in migrant entrepreneurship activities in Turkey. In this context, this study aimed to explain how different forms of capital play a role in the processes of Syrian immigrant entrepreneurs’ transformation into business owners. The study aims to reach Syrian migrants who arrived in Turkey after the civil war in Syria that began in 2011 and who owned a business in the Esenyurt district. In this study, by using qualitative research  methods and techniques,  the experiences  of Syrian migrant entrepreneurs are tried to be understood and interpreted. As a result of the study, it has been seen that different forms of capital play a role in different levels of the entrepreneurial activities of immigrants.


 Göç sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkan göçmen girişimciliği olgusu; göçmenlerin çeşitli ilişkiler ve bağlamlar içinde göç ile gidilen ülkede kendi hesabına çalışması olarak tanımlanabilir. 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş sonrasında Türkiye’ye göç ile gelen dört milyona yakın Suriyeli, Türkiye’nin çeşitli kentlerinde hayatlarını sürdürmektedir. Suriyeli göçmenler vatanlarına dönmeyi beklese de iç savaş on yılı aşkın bir süredir devam etmektedir. Bu durum Suriyeli göçmenlerin Türkiye’de kalıcı olma isteklerini arttırmaktadır. Bu eğilimin etkisiyle, Türkiye'deki göçmen girişimcilik faaliyetlerinde de ciddi bir artış gözlenmektedir. Bu çalışmada Suriyeli göçmen girişimcilerin işletme kurma süreçlerinde farklı sermaye biçimlerinin nasıl bir rol oynadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında, Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrasında Türkiye’ye gelen ve Esenyurt ilçesinde bir işletmeye sahip olan Suriyeli göçmenlere ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak Suriyeli göçmen girişimcilerin deneyimleri anlaşılmaya ve yorumlanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme, katılımlı gözlem, serbest bilgi günlüğü ve enformel sohbetler aracılığıyla çalışma yürütülmüştür. Çalışma sonucunda ekonomik, sosyal ve kültürel sermaye biçimlerini ellerinde bulundurmalarıyla paralel olarak göçmenlerin girişimcilik faaliyetlerine başlayabildikleri ve devam ettirebildikleri görülmüştür.