ETLİK PİLİÇLERİN BESLENMESİNDE ASİTES SENDROMU VE ÖNLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR


Tayam S., Sarıca Ş.

11. ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 29 - 30 April 2015, pp.58

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.58
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Hayvancılık sektöründe önemli bir yer tutan etlik piliç yetiştiriciliği, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük önem taşımaktadır (Ocak, 2006). Özellikle son yıllarda etlik piliç yetiştiriciliğinde büyük ekonomik kayıplara yol açan asites sendrom u, gerek Dünya’da gerekse de Türkiye’de etlik piliç endüstrisi için ciddi bir problem oluşturmaktadır (Gülay, 2001). Asites sendrom u, dünya etlik piliçler endüstrisinde % 5-7 düzeyindeki yüksek ölüm oranıyla ve kesimde düşük karkas randımanıyla kendini gösteren ve enfeksiyon kökenli olmayan ciddi bir metabolik bozukluktur (Gupta, 2011). Etlik piliçlerde pulm oner hipertansiyon olarak ta bilinen asites “peritoneal boşluklarda bulunan lenf veya ödem sıvısının miktarca artış göstermesi” şeklinde tanımlanmaktadır. Asites; genetik ve cinsiyet (erkek etlik piliç), besinsel (serbest yemleme, besin maddesi yoğunluğu, pelet formda yem , om ega-3 yağ asit içeriği düşük rasyon, antioksidan içermeyen rasyon), fizyolojik (gelişmenin erken dönemleri, oksijen ihtiyacı), çevresel (yüksek rakım, düşük sıcaklık) ve yönetimsel (sürekli aydınlatma, yetersiz havalandırma) faktörlerin birbirleriyle etkileşimi sonucunda oluşan çok yönlü bir metabolik bozukluktur. Özellikle etlik piliçlerin hızlı büyüme ve iyi yemden yararlanma yönündeki genetik ıslahı, yüksek metabolik hıza sahip piliçlerin üretilmesine yol açmıştır. Artan metabolik hız; hızlı büyüme artışı için oksijen ihtiyacının artmasına ancak bu ihtiyacının yeterince karşılanmamasına neden olmuştur. Bu durum etlik piliçlerde kalbin sağ karıncığının oksijen yetersizliğini karşılamak amacıyla daha fazla çalışmasına, böylece kalp yetersizliği ve karın boşluğunda özellikle de akciğerde ödem birikmesiyle ve ölümle sonuçlanan asites sendromunun oluşumuna yol açmaktadır (Aftab, 2005; Varmaghanya ve ark., 2013). Bu bildiride; etlik piliç yetiştiriciliğinde asites sendromundan kaynaklanan ölüm olaylarının ve oluşan ciddi ekonomik kayıpların önlenmesi amacıyla, asitesin besleme ile ilişkisi, etiyolojisi, akciğerlere etkisi, klinik ve nekropsi bulguları ile asitesten korunmaya yönelik besleme uygulamaları ve araştırma sonuçları hakkında bilgi verilecektir.