Psikiyatride Rasyonel Seçim Teorisi


Güzel Özdemir P., Tanhan F., ÖZDEMİR O.

PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, vol.10, no.4, pp.484-495, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 4
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.484-495
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The rational choice approach has become more prevalent in many disciplines in recent years. The rational choice theory of neurosis maintains that patients consciously and deliberately adopt neurotic disorders when confronted with intolerable levels of stress. Despite the striking differences, rational choice theory of neurosis continues Freud's framework of thinking as it employs a new concept of repression. According to this new theory, all therapies exert their effect either by disrupting patients’ ability to preserve unawareness, increasing the cost of the symptom, decreasing the patient’s emotional distress, or eliminating the stressor. Repression is defined as a conscious coping mechanism by which the individual deliberately employs distractive measures to eliminate stress-related thoughts from attention in this theory. This article aims to review the definition of rational choice theory and its integrative therapeutic approach in psychiatry.

Rasyonel seçim yaklaşımı son yıllarda pek çok disiplinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. nevrozların rasyonel seçim teorisi, hastaların dayanılmaz stres seviyeleri ile karşı karşıya kaldıklarında bilinçli ve kasıtlı olarak nevrotik bozuklukları ortaya çıkardığını savunur. Çarpıcı farklılıklara rağmen, nevrozların rasyonel-seçim teorisi, yeni bir represyon kavramı kullanmakla birlikte Freud’un düşünce çerçevesini sürdürür. Bu yeni teoriye göre, tüm terapiler etkilerini ya hastaların farkındalık yokluğunu ortadan kaldırmak, belirtilerin maliyetini arttırmak, hastanın duygusal sıkıntısını azaltmak ya da stres faktörünü ortadan kaldırmak suretiyle gösterirler. Bu teoride birey stresle ilgili düşünceleri dikkat çekmeden ortadan kaldırmak için bilinçli olarak dikkat dağıtıcı önlemler kullanır ve represyon bilinçli bir başa çıkma mekanizması olarak tanımlanır. Bu makalede rasyonel seçim teorisinin psikiyatride tanımı, bütüncül yaklaşımı, en sık uygulama alanları ve tedavide kullanımını gözden geçirmek amaçlanmıştır.