Family in Sam Shepard's Plays


Creative Commons License

Görmez A. , Yıldız F.

KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.1, sa.11, ss.80-87, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 1 Konu: 11
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.80-87

Özet

Sam Shepard'ın aile oyunları işlevini yitirmiş Amerikan ailelerini konu edinir ve bu aileleri yakından incelenmeleri olanağını sunar. Yazarın oyunları aşırı bireyselliği ortaya koyar. Oyunlarda, aile bireyleri aileden kaçıp kurtulma ile yalnız kalma korkusu arasında amansız bir çelişki yaşarlar. Kendi aile yaşamını yapıtlarına yansıtan yazar, açıkça kendi aile sorunlarını da ortaya koyar. Shepard'ın oyunlardaki aileler bilinen ve geleneksel yaşam biçiminden uzaklaşmışlardır. Evlilikle ilişkili uyum sorunları, ebeveynlerin yetersizliği ve yalnızlık yazarın aile oyunlarında vurguladığı konulardır. Bu makale Shepard'ın oyunlarında aile içi dinamikleri, sorunları ve yaşamın sıkıcılığını incelemeyi amaçlamaktadır. Anahtar Kelimeler: Sam Shepard, Amerikan ailesi, korkular, uyumsuzluk. 

Abstract Sam Shepard's family dramas examine and provide a close look into the dysfunctional American family. His plays portray a highly individualistic pattern. The family members in his plays experience a terrible dilemma between the desire to escape from the family and the fear of loneliness. Known as a writer who reflects his family life in his plays, Shepard openly reveals his familial troubles as well. Shepard's families have deviated from the familiar and traditional course. Marital disintegration, parental ineffectiveness and isolation are the subjects he seeks to explore in his family dramas. This article aims to examine familial dynamics, problems and boredom of life in Shepard's family dramas. Keywords: Sam Shepard, American family, fears, disintegration.