Assessment of Factors Which Effect to The Environmental Education of Countries


Creative Commons License

Artun H., Bakırcı H.

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.20, no.2, pp.365-384, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 2
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.365-384
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

İnsanların bilinçli veya bilinçsiz olarak bulundukları yaşam alanlarını kirletmeleriyle meydana gelen çevre sorunları birçok ülkede çözümü zor bir durum meydana getirmektedir. Bunun üzerine ülkeler bu sorunu çözmek için çeşitli önlemler almaktadır. Bunların başında da kendi eğitim sistemlerini ve siyasi politikalarını çevre sorunlarının çözümü için yeniden düzenlemeye odaklamalarıdır. Ülkelerin yaptıkları bu düzenleme dikkate alınarak çalışmada; Malawi, Güney Afrika, Polonya, Malezya, Hong Kong ve Türkiye gibi ülkelerin çevre eğitimi politikalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada doküman analizi kullanılmıştır. Bunun için de örneklemi oluşturan ülkelerin çevre eğitimi politikaları ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Elde edilen kaynaklar belirli bir norma göre düzenlenip, Türkçe’ye tercüme edildikten sonra çevre eğitimine etki eden ortak faktörler çıkarılmıştır. Bu bağlamda ülkelerin çevre eğitiminde etkili olan özellikler anlam çözümleme tablosu ve betimsel analiz yardımıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Yapılan bu değerlendirmeler sonucunda, Türkiye ile örneklemi oluşturan diğer ülkelerin çevre eğitimlerine birçok faktörün etki ettiği ve her ülkenin sahip olduğu çevre eğitimi politikasının farklı özellikler gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.