Kentsel Arıtma Çamuru Uygulamalarının Çayırların Bitki ve Toprak Ağır Metal İçeriklerine Etkisi


Arvas Ö., Yılmaz İ. H.

İTÜ 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 09 June 2006, pp.355-365

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.355-365
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma, 2001-2002 yıllarında Van'da sulanan doğal bir çayır yürütülmüştür. Anama çamuru uygulamalarının çayır toprağının ve bitkilerinin mıkro besin elementi ile ağır metal içeriklerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülen denemede, organik gübreleme amacıyla arıtma çamurunun dört 2.5, 5, 7.5 ve 10 ton/da/yıl dozu uygulanmıştır. Arıtma çamuru uygulaması üe çayır otunun demir ve bakır miktarı azalırken, çinko, kurşun, kadmiyum miktarı artmıştır. Bitki mangan miktarında ise önce azalma, artan seviyelerle birlikte artış saptanmıştır. Arıtma çamuru uygulamaları ile üst toprağın (0-20 cm) demir miktarı azalmıştır. Bakır miktarında düşük dozlarda azalma artan dozlarda artış tespit edilmiştir. Mangan miktarında genel bir azalma belirlenmiştir. Çinko mıktannda önemli, kurşun ve kadmiyum miktarında ise önemsiz artış olmuştur. Antma çamuru uygulamasıyla alt (20-10 cm) toprak çinko miktarındaki artış önemli olurken, demir, bakır, kadmiyum ve kurşun miktarındaki artış önemsiz olmuştur. Ancak antma çamuru uygulaması alt toprak mangan miktarında önemli azalmaya neden olmuştur. Alkalin topraklı doğal çayır alanlarında, sanayi atıklannca bulaşık olmayan antma çamurundan 2,5—5 ton/da/yıl dozlarında kullanılması durumunda toprak ve bitkide ağır metal birikimine neden olmayacağı sonucuna varılmıştır.