Tevbe Sûresi 5. Âyeti Bağlamında Müşriklerle İlişkiler


Creative Commons License

Özdaş H.

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.2, pp.346-352, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Yaygın kanaate göre Hicrî 9. yılda nazil olan Tevbe sûresi, daha önceleri müşriklerle varılan bütün antlaşmaları uygulamadan kaldırmıştır. Bu anlayışta olanlara göre Tevbe sûresi 5. âyetiyle, Müslümanlarla antlaşmalı olanlara dört ay süre tanınmıştır. Kendileriyle antlaşma yapılmamış olanlara ise haram aylar içinde güvende olacakları bildirilmiştir. Dolayısıyla müşrik Araplar, İslam’a girmediklerinde öldürülecekleri ifade edilmiştir. Buna mukabil diğer bazı âlimler ise Tevbe sûresi 5. âyetin, daha önceden varılan Hudeybiye antlaşmasını bozan ve Müslümanlar aleyhinde faaliyetlerde bulunan müşrikler hakkında nazil olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmada Tevbe sûresi 5. âyetinin diğer bazı âyetler ile nesih ilişkisine değinilecek, daha sonra âyetin kimleri kapsadığı ve içerdiği hükümler irdelenecektir.