Evaluation of Obesity in Cats and Dogs Together With the Profiles of Their Animal Owners


Altaçli S.

3. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 20 November 2022, pp.197

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.197
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it is aimed to obtain data on how the obesity and/or obesity status of cats and dogs in our country is related to the profiles of their owners, by using visual and text elements, both through e-survey and paper-printed survey questions. 1138 animal owners participated in the survey study. With the survey study, it has been determined that 29,1% of dogs and 41% of cats are overweight and obese in Turkey, and it has been determined that physical activity affects these rates as well as nutrition. Even though the most reliable method in the treatment of overweight and obese animals is the appropriate diet and exercise program, it has been determined that the rate of veterinarians using different methods when necessary is 53,60%. As a result, based on the data obtained from this study, the obesity of veterinarians and animal owners who are cat-dog clinicians and are interested in cat-dog nutrition and diseases and it is thought that more scientific studies and activities are needed to provide more information about diseases and similar diseases and to make a conscious feeding.

Bu çalışmayla görsel ve metin öğeleri kullanılarak hem e-anket hem de kâğıda basılı anket soruları vasıtasıyla ülkemizde kedi ve köpeklerin obeziteye yakalanma ve/veya obez olma durumlarının sahiplerinin profilleriyle nasıl bir ilişki içerisinde olduğuna dair verilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Anket çalışmasına 1138 hayvan sahibi katılım sağlamıştır. Yapılan anket çalışmasıyla Türkiye de köpeklerde %29,1 kedilerde ise %41 oranın da aşırı kilo ve obez olma durumu tespit edilmiş ve elde edilen bu oranlara beslenme kadar hareket durumunun da etki ettiği belirlenmiştir. Kilolu ve obez hayvanların tedavisinde en güvenilir yöntem olarak uygun diyet ve egzersiz programı tercih edilmiş olsa bile veteriner hekimlerin gerekli durumlarda farklı yöntemleri kullanma oranının da %53,60 olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmadan elde edilen verilere dayanılarak kedi-köpek klinisyenliği yapan ve kedi-köpek beslenmesi ve hastalıklarına ilgi duyan veteriner hekimlerin ve hayvan sahiplerinin obezite ve benzeri hastalıklar hakkında daha çok bilgilendirilmesini sağlamak ve bilinçli bir besleme yapmak için daha çok bilimsel çalışmaya ve etkinliklere gerek olduğu düşünülmektedir