Serum Potassıum-Lowering Effects of Insulin Plus Dextrose and Adrenalin Treatment that Enhance Intracellular Potassıum Transitions in Hyperkalemic Diarrheic Calves


ALTUĞ N., Yüksek N. , Özkan C. , Başbuğan Y. , KELEŞ İ., AGAOGLU Z. T. , ...Daha Fazla

II Internatıonal Congress On Advances In Veterınary Scıences Technıcs, Scopje, Makedonya, 4 - 08 Ekim 2017, ss.50

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Scopje
  • Basıldığı Ülke: Makedonya
  • Sayfa Sayıları: ss.50