Hydrogen Fuel Vehicles as A Fossil Fuel Alternative


Özkan S.

ULUSLARARASI SİİRT BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Siirt, Turkey, 5 - 07 November 2021, pp.616-628

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Siirt
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.616-628
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Dünya enerji ihtiyacının gittikçe artması, mevcut enerji kaynaklarının tükenecek olması, bilim insanlarının enerji alanındaki çalışmalarına hız vermiştir. Enerji ihtiyacı, yalnızca ekonomik bir girdi olmanın ötesinde, işletmelerin farklı amaçlarla kullandığı ister endüstriyel bir ürün olma ister insanların ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları nihai bir ürün olmanın çok ötesine geçmiş ve stratejik bir değer kazanmıştır. Fosil kökenli yakıtların hem insan sağlığı üzerinde hem de çevre üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Çevre ve insan üzerindeki bu olumsuz etkileri azaltmak için otomotiv mühendisleri bir taraftan alternatif taşılar üzerinde diğer taraftan alternatif yakıtlar üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır. Alternatif taşıtlar olarak elektrikli taşıtlar, hibrit taşıtlar, güneş enerjili taşıtlar sayılırken, alternatif yakıtlar olarak hidrojen yakıtlar, biyoyakıtlar ve yakıt katkı maddeleri sayılabilir. Hidrojen enerjisine gelişmiş ülkelerde çok büyük önem verilirken ülkemizde de hidrojen enerjisiyle ilgili çalışmalar gittikçe artmıştır. Temiz, çevreye zarar vermeyen, yanma esnasında zararlı emisyonlar meydana getirmeyen, yenilenebilir enerji kaynaklarından olan hidrojen, günümüz enerji kaynaklarının başında gelmektedir. İçten yanmalı motorlarda kullanılan hidrojen, yakıt pili kullanılan araçlarda da yakıt pilinin enerji ihtiyacını karşılayabilmektedir. Bu çalışmada hidrojenin içten yanmalı benzinli motorlarda yakıt olarak kullanılması, avantajları, dezavantajları ve hidrojen yakıtın çevreye etkileri incelenecektir.