Pre-School Teachers’ Social Media Addiction


Kardeş S., Dilek Ş.

Elektronik Dil ve Eğitim Dergisi, vol.3, no.1, pp.41-51, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Elektronik Dil ve Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.41-51
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Social media is used in many areas such as news, gaming, sharing, social relations, gaining information and education. However, in some cases, excessive use of social media may cause addiction in individuals. This study aims to examine the social media addiction of preschool teachers in terms of several variables. For this purpose, one of the quantitative research model, the descriptive survey model, was used. The sample of the study consists of 462 preschool teachers selected by random sampling method. Personal information form and Social Media Addiction Scale-Adult Form (SMDS-SF) were used to collect data in this study. The data obtained from this study were analyzed in SPSS program. Descriptive statistics, t-test, ANOVA and to determine the source of the difference Scheffe test were performed. As a result of the study, it was found that preschool teachers mostly used social media for daily news, communication and sharing. It was concluded that teachers' social media addiction does not differ according to gender, age and the purpose of using social media. Another important result of the study is that novice teachers have a higher level of media addiction compared to experienced teachers

Sosyal medya; günlük haber okuma, oyun, paylaşım, sosyal ilişkiler kurma, bilgi alma ve eğitim gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Ancak bazı durumlarda sosyal medyanın aşırı kullanımı, bireylerde bağımlılık yaratabilmektedir. Bu araştırma okul öncesi öğretmenlerinin sosyal medya bağımlılıklarını eşitli değişkenler açısından irdelemek için yapılmıştır. Bu çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinden biri olan betimsel tarama yöntemi/modeli kullanılmıştır. Mevcut araştırmanın örneklemini basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 462 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için Kişisel Bilgi Formu ve Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği-Yetişkin Formu (SMBÖ-YF) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS paket program aracılığıyla yapılan betimsel istatistik, t-testi, ANOVA ve farkın kaynağını belirtmek için yapılan Sceffe testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmeni, sosyal medyayı en çok günlük haber okuma, iletişim ve paylaşım amaçlı kullandıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin sosyal medya bağımlılıklarının cinsiyete, yaşa ve sosyal medyayı kullanım amaçlarına göre farklılaşmadığı görülmüştür. Ayrıca araştırmadan elde edilen sonuca göre mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin, sosyal medya bağımlılıkları daha deneyimli öğretmenlere oranla daha yüksektir.