DETERMINATION OF THE AGING TEST TYPES THAT CAN BE APPLIED TO WOOD AND WOODEN COMPOSITES USED IN YACHT/ BOAT AND FURNITURE


Creative Commons License

Ulay G., Çakıcıer N.

VI. International Furniture Congress (IFC-2020), Trabzon, Turkey, 2 - 05 November 2020, pp.31

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.31
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it is aimed to determine the appropriate aging test techniques that can be applied to wood and wood composites that constitute furniture and other building elements used in marine vehicles such as yachts and boats. Salt water, ultraviolet rays, wind, torrential rains, sun effect, temperature difference, evaporation should be taken into consideration in the selection of surface protector treatment for wooden materials in yachts and boats used in sea and open weather conditions. Because the protection measures for other factors such as inclination, direction, height from the ground, direct contact with water in the marine conditions of the wood and composite material can be very different from those used in the residential environment. Different levels of aging (deformation) may occur against the severity and impact of the wood and composite material deformation source. Determination of the performance of the protective layers applied on wood material can be determined by natural aging in marine conditions and artificial aging test devices in laboratories. In the study, aging test methods suitable for wood and wood composites used in marine conditions and issues that are important for application will be included. As a result, scientific test methods to be used in the yacht and boat industry and reliable predictions will contribute to the use of correct materials and protection methods.

Keywords: Wood, marine, yacht/boat, aging, furniture

Bu çalışmada, yat ve tekne gibi deniz araçlarında kullanılan mobilya ve diğer yapı elemanlarını oluşturan ahşap ve ahşap kompozitlere uygulanabilecek uygun yaşlandırma testi tekniklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Deniz ve açık hava şartlarında kullanılan yat ve teknelerde ahşap malzemeler için yüzey koruyucu uygulama seçiminde tuzlu su, ultraviyole ışınları, rüzgar, sağanak yağmurlar, güneş etkisi, sıcaklık farkı, buharlaşma göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü ahşabın ve kompozit malzemenin deniz şartlarında eğim, yön, yerden yükseklik, su ile direk temas gibi diğer etkenler için korunma önlemleri, konut ortamında kullanılanlardan çok farklı olabilmektedir. Ahşabın ve kompozit malzeme deformasyon kaynağının şiddetine ve etkisine karşı farklı yaşlanma (deformasyon) seviyeleri meydana gelebilir. Ahşap malzeme üzerine uygulanan koruyucu tabakaların performansının belirlenmesi, deniz koşullarında doğal yaşlandırma ve laboratuvarlarda yapay yaşlandırma test cihazları ile belirlenebilir. Çalışmada deniz şartlarında kullanılan ahşap ve ahşap kompozitlere uygun yaşlandırma test yöntemleri ve uygulama için önemli olan konulara yer verilecektir. Sonuç olarak, yat ve tekne endüstrisinde kullanılacak bilimsel test yöntemleri ve güvenilir tahminler, doğru malzeme ve koruma yöntemlerinin kullanılmasına katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ahşap, denizcilik, yat / tekne, eskitme, mobilya