ROOT CANAL TREATMENT OF A MANDIBULAR PREMOLAR WITH THREE ROOT CANALS


Creative Commons License

Kapoğlu Kılıç A. Z., Gündüz H.

15. Uluslararası Türk Endodonti Derneği Kongresi, Bursa, Turkey, 8 - 10 June 2023, pp.216-217

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.216-217
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: The aim of this case report is; to present the root canal treatment of the right mandibular second premolar, whose

treatment could not be completed due to complex root canal anatomy.

Case: A 25-year-old male patient without any systemic disease was admitted with the complaint of pain in the lower

right posterior region. In the anamnesis taken from the patient, root canal treatment was started in the clinic he visited

previously, but the treatment could not be completed due to he canals that could not be found.In the clinical examination

of the patient, percussion and palpation sensitivity, caries and temporary filling were detected in the right mandibular

second premolar.Radiographic examination revealed periodontal ligament widening and the presence of two roots.Local

anesthesia was applied and root canal treatment was started under rubber-dam isolation. In the first session, the temporary

filling was removed and after the caries was completely cleaned, the access cavity was shaped with ultrasonic tips and

the root canal entrances were determined. Three root canals were identified, two buccal and one lingual. Working lengths

were determined by apex locator and periapical x-ray. Root canals were enlarged with files working with 4-angle rotation

and calcium hydroxide was applied to the root canals. In the second session, calcium hydroxide was removed from the

root canals using sodium hypochlorite and EDTA with sonic activation. Root canals were dried with paper point and

filled with resin based root canal sealer and gutta percha using the lateral condensation technique. Coronal restoration

was completed with composite filling.

Results: After all the root canals were identified and expanded, the patient’s clinical symptoms resolved.

Conclusion: Complex anatomies can be encountered in mandibular premolar teeth. In these cases, it is important to

detect the root canals without missing them and to complete the treatment for the success of the root canal treatment.

Amaç: Bu olgu sunumunun amacı; kompleks kök kanal anatomisi nedeniyle tedavisi tamamlanamayan sağ alt ikinci

küçük azı dişinin kök kanal tedavisini sunmaktır.

Olgu: 25 yaşında sistemik bir hastalığı olmayan erkek hasta, sağ alt arka bölgede ağrı şikayetiyle başvurmuştur.

Hastadan alınan anamnezde, daha önce gittiği klinikte kök kanal tedavisine başlanmış, ancak bulunamayan kanallardan

dolayı tedavisi tamamlanamamıştır. Hastanın klinik muayenesinde sağ alt ikinci küçük azı dişinde perküsyon ve

palpasyon hassasiyeti, çürük ve geçici dolgu tespit edilmiştir. Radyografik incelemede periodontal ligament aralığında

genişleme ve iki kök varlığı gözlenmiştir. Hastaya lokal anestezi uygulanmış ve rubber-dam izolasyonu altında kök kanal

tedavisine başlanmıştır. İlk seans geçici dolgu uzaklaştırılmış ve çürük tamamen temizlendikten sonra ultrasonik uçlarla

giriş kavitesi şekillendirilerek kök kanal girişleri belirlenmiştir. İki tanesi bukkalde bir tanesi lingualde olmak üzere üç

kök kanalı tespit edilmiştir. Çalışma uzunlukları apeks bulucu ve periapikal röntgenle belirlenmiştir. Kök kanalları 4 açılı

rotasyon hareketiyle çalışan eğeler ile genişletilmiş ve kök kanallarına kalsiyum hidroksit uygulanmıştır. İkinci seans

kalsiyum hidroksit, sodyum hipoklorit ve EDTA ile sonik aktivasyon kullanılarak kök kanallarından uzaklaştırılmıştır.

Kök kanalları kağıt konlarla kurutulmuş, guta perka ve rezin içerikli kök kanal patı ile lateral kondensasyon tekniği

kullanılarak doldurulmuştur. Koronal restorasyon kompozit dolgu ile tamamlanmıştır.

Bulgular: Kök kanallarının tamamının tespit edilmesi ve genişletilmesi sonrasında hastanın klinik semptomları

geçmiştir.

Sonuç: Mandibular premolar dişlerde kompleks anatomilerle karşılaşılabilir. Bu durumlarda kök kanallarının gözden

kaçırılmadan tespitinin yapılması ve tedavinin tamamlanması kök kanal tedavisinin başarısı açısından önemlidir.