MANDIBULAR AMELOBLASTOMA IN A YOUNG FEMALE PATIENT- CASE REPORT


Creative Commons License

Kaya S., Baş H., Bilen M., Eskin K.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Van, Turkey, 27 - 30 October 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Objective; To give information about the clinical and radiologic features of these lesions which require radical surgical treatment despite their benign character.

Case Report: A 24-year-old female patient presented to our clinic with complaints of swelling and pain in the posterior region of the right mandible. Panoramic radiography of the patient showed a multilocular radiolucent lesion involving the impacted tooth number 48 in the posterior part of the mandible and extending to the ramus.   The patient was imaged with the KaVo 3D eXam (Biberach, Germany) brand tomography device of the Department of Oral and Maxillofacial Radiology of our faculty, which is routinely maintained and repaired annually. KIBT examination revealed an expansive multilocular lesion with destruction of the lingual and cortical bone associated with the mandibular canal and mandibular foramen. The patient was referred to the Department of Oral and Maxillofacial Surgery of our faculty. The sample taken from the patient by insional biopsy was evaluated histo-pathologically. As a result of the evaluation, a diagnosis of multicystic ameloblastoma was made. The lesion was radically resected to the right condyle and removed.

Conclusion: Clinical and radiologic examination is very important in the diagnosis of destructive and asymptomatic lesions despite their benign character. Early diagnosis has a favorable prognosis in this type of lesions.

Amaç; Benign karakterli olmasına rağmen oldukça radikal cerrahi tedavi gerektiren bu lezyonların klinik ve radyolojik özellikleri hakkında bilgi vermek.

Olgu Sunumu: 24 yaşındaki kadın hasta kliniğimize sağ mandibula posterior bölgedeki şişlik ve ağrı şikâyeti ile başvurdu. Hastanın panoramik radyografisinde mandibula posteriorda gömülü 48 no.lu dişi içine alan ve ramusa uzanan multiloküler radyolüsent lezyon izlendi.   Hastadan fakültemiz Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı’na ait yıllık rutin bakım ve onarımları yapılan KaVo 3D eXam (Biberach,Germany) marka tomografi cihazıyla görüntü alınmıştır. KIBT incelemesinde mandibular kanal ve mandibular foramen ilişkili lingual ve kortikal kemikte destruksiyona sebep olan ekspansif multiloküler lezyon izlenmiştir. Hasta fakültemiz Ağız Diş ve Çene Cerrahisi anabilim dalına yönlendirilmiştir. Hastadan insiyonel biyopsi ile alınan numune histo-patolojik olarak değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu multikistik ameloblastoma tanısı konmuştur. Lezyon radikal bir yöntemle sağ kondile kadar rezeke edilerek çıkarılmıştır.

Sonuç: benign karakterli olmasına rağmen destruktif ve semptomsuz ilerleyen lezyonların tanısında klinik be radyolojik muayene oldukça önemlidir. Erken tanı bu tip lezyonlarda prognozu olumlu yönde etkilemektedir.