DEVELOPMENT OF SPATIAL DECISION SUPPORT SYSTEMS (SDSS) USING GIS TECHNIQUES IN WALNUT (Junglas regia L.) CULTIVATION: VAN-ÇATAK (TURKEY) CASE


Creative Commons License

KANDİLLİ M., KAZANKAYA A., DOĞAN A.

Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, vol.8, pp.58-79, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This  study  was  carried  out  to  determine the areas  where walnut  (Junglas  regia  L.), which is  grown in different  ecological  conditions  of  the  world and  Anatolia  and provides  significant  added  value  to the  economy  of  the  region and the  country, can be  grown within the  borders  of  Çatak (Van)  district by  using  GIS.  Within  the scope  of  the study,  certain  data sets  were  created  by  taking  into  account the  factors  affecting  the  cultivation of  walnuts, previous  studies  and expert  opinions  in determining the optimum  areas  where walnuts  can  grow  in  Çatak  district.  These data  sets  were combined  with the necessary  elements  in  the raster  thematic maps  and  climatic vector  maps  (E00 maps  with the  ehigh curve)  and  then  they  transferred  into  the  database.  All  the obtained  data were  compared  with each  other  by  using  GIS  software and  the areas  where walnut  could  grow  were determined.  Due to the  topographic  structure  of  Çatak district, it  has  been concluded that  walnut  can be  grown in valleys, slopes  and floors  where  the  altitude  and  slope  are  relatively  low,  but  it  will  not  be  suitable for  cultivation in mountainous  areas. Thanks  to  this  study, it  will  be  used both in revealing  the  agricultural  potential  of  different  areas  where walnut  orchards  can  be  established  in  Çatak  (VanTurkey)  district  and  it will be  also  used  in managing  information based on  locations. 

Bu  çalışmada  Dünyada  ve  Anadolu’da  farklı  ekolojik  koşullarda  yetiştiriciliği  yapılan  bölge  ve  ülke ekonomisine  önemli  katma  değer  sağlayan  cevizin  (Junglas  regia  L.)’in  Çatak  (Van)  ilçesi  sınırları dâhilinde  yetiştirilebileceği  alanların  CBS  ile  belirlenmesi  amacıyla  yapılmıştır.  Çalışma kapsamında  Çatak  ilçesinde  cevizin  yetişebileceği  optimum  alanların  belirlenmesinde  cevizin yetişmesinde  etkili  olan  faktörler,  daha  önce  yapılan  çalışmalar  ve  uzman  görüşleri  dikkate  alınarak belirlenmiş,  CBS  yazılımı  kullanılarak  muhtelif  ölçekli  raster  tematik  haritalardan  (memleket, toprak),  iklime  ait  veriler  ile  birlikte  vektör  haritalardan  (eşyükselti  eğrili  E00  haritalar)  model  için gerekli  unsurlar  veri  tabanına  aktarılarak  haritalandırılmış,  elde  edilen  tüm  veriler  çakıştırılarak cevizin  yetişebileceği  alanlar  tespit  edilmiştir.  Çatak  ilçesinin  topoğrafik  yapısından  dolayı  cevizin rakımın  ve  eğimin  nispeten  düşük  olduğu  vadi,  yamaç  ve  tabanlarında  sorunsuz  olarak yetiştirilebileceği  fakat  dağlık  alanlarda  ise  yetiştiriciliğinin  uygun  olmadığı  sonucuna  ulaşılmıştır. Bu  çalışma  sayesinde,  hem  Çatak  (Van-Türkiye)  ilçesinde  ceviz  bahçelerinin  tesis  edilebileceği farklı  alanların  tarımsal  potansiyelinin  ortaya  konulması  hem  de  mekanlara  bağlı,  yer  ve  konuma dayalı  bilgilerin  yönetilmesinde  kullanılabilecektir.