Değişmez Momentler Kullanarak İçerik Tabanlı Görüntü Erişim Sistemi ve İmge Sınıflandırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması


Seyyarer A. , AYDIN T.

Anatolian Science - Bilgisayar Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.1-9, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 2 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Anatolian Science - Bilgisayar Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-9

Özet

Bu tez kapsamındaki yazılım, Visual Studio 2012 platformu üzerinde C# programlama dili ile kodlanmıştır. İmge sınıflandırma yöntemi olarak geri yayılımlı yapay sinir ağı, içerik tabanlı görüntü erişim sistemlerinde mesafe ölçümü için Öklid uzaklığı ve öznitelik çıkarma işleminde ise bir görüntü işleme kütüphanesi olan Emgu CV kullanılmıştır. Programda Caltech101 imge seti üzerinde hem imge erişim hem de imge sınıflandırma işlemi yapılarak iki işlemin sonuçları karşılaştırılmıştır. İçerik tabanlı görüntü erişim sisteminin imge sınıflandırma yönteminden doğruluk kriteri bakımından daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca öznitelikler çıkarılırken, genelde renksiz imgeler üzerinde ve imgenin farklı bakış açılarına bakılarak çıkarılan değişmez moment öznitelikleri, bu tezde renkli Caltech101 imge setine uygulanmıştır.

C# language and Visual Studio 2012 platform are selected for developing the software for this thesis. Back-propagation neural network was employed as the image classification method; Euclidean distance was selected to measure the distance in content-based classification system and finally, Emgu CV image processing library was selected in feature extraction processes. Caltech101 data set was used to compare the effectiveness of image classification and content-based image retrieval systems. The results show that content-based image retrieval systems are superior in terms of classification accuracy. Furthermore, invariant moment shave been applied to Caltech101 data set, where all images are colourful. Normally, these moments are employed on colourless images and extracted from the different angles of view of the same image.